Kontospecifikationer i balancen

 

 

Med kontospecifikationer detaljeres budgettet på kontoniveau. 

Kontospecifikationen i balancen viser både den akkumulerede beholdning, som du også ser på rapporten Balance, og de bevægelser, som er på kontoen, hvilket du ellers også vil se på specifikationen Forudsætningsbalance. Tabellerne er listet over hinanden, og du skal taste i den nederste tabel.

Klik på kontoens navn i enten rapporten Balance eller i specifikationen Forudsætningsbalance for at komme til Kontospecifikationen.

Opret ekstra kontospecifikationer i balancen

På kontospecifikationen kan du tilføje flere linjer, så du senere kan huske de finere detaljer i forhold til de budgetterede beholdningsændringer. Klik Opret Kontospecifikation, giv linjen et beskrivende navn, og tryk Opret. Du kan nu angive beløbet i tabellen Forudsætningsbalance (brug evt. fordelingsnøglen) på den enkelte specifikation, og se hvordan balancen påvirkes.

Systemets kontospecifikationer

Hvis kontoen påvirkes af beregninger fra andre steder i systemet, vil du på Kontospecifikationen få vist værdierne i seperate linjer. Linjerne er markeret med en typebetegnelse, der fortæller dig, hvor tallene kommer fra. Modulet Investeringer = Inv. Modulet Lån = Lån. Værdireguleringer = V.Reg. Systemkonti = System. 

Herunder finder du en forklaring af, hvad de ikoner, du ser på Balancen og Forudsætningsbalancen, betyder:

SymbolForklaring

Symbolet viser, at kontoen påvirkes af enten en systemkonto, en værdiregulering eller har flere kontolinjer du har oprettet. Hvis du ønsker at se, hvad det er, skal du trykke på navnet.Er symbolet blåt, er det en konto, hvor primobeholdningen typisk skal afvikles i forbindelse med oprettelse af en nyt budget eller et Forecast.
Det er konti kreditorer, debitorer og betalt moms. Også her kan du detaljere beskrivelsen ved at oprette ekstra kontolinjer.Symbolet viser dig at der er budgetværdier på de underliggende dimensioner (fx afdelinger) på kontoen. Ved at trykke ind på kontonavnet, kan du se, hvilke dimensioner der bærer værdierne.

Detaljerne

Hvis du klikker dig ind på en balance-konto, kan du, hvis du anvender dimensioner eller analysemodulet til budget123, vælge at udspecificere tallene på kontoen. Det betyder, at du både kan få vist de realiserede tal og kan budgettere på fx Afdelinger, Bærer, Kunder eller Varer.

Klikker du øverst på en af de blå knapper, vil der i tabellen for kontoen blive vist flere linjer - vælger du flere blå knapper til, vil det være kombinationen af de tilvalgte dimensioner, du får vist. Fx bestemte Varer i udvalgte Projekter.

Tabellen viser dig de linjer, hvor der er data i forhold til det valgte. Hvis du svaner en linje, fx en kunde du endnu ikke har faktureret til eller budgetteret på, så skal du gå til kundekartoteket for at markere at netop denne kunde altid skal med i dimensionsvælgeren. Når det er gjort, kan du på kontospecifikationen vælge kunden og taste budgettet. Det kunne fx være i forbindelse med afvikling af tilgodehavende på en specifik kunde.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.