Lån

 

Med lånemodulet i budget123 er det nemt og hurtigt at oprette og redigere eksisterende eller potentielle lån. Når du har oprettet en låneprofil, kan du aktivere og deaktivere lånet og med det samme se, hvilke konsekvenser det har for drift, likviditet og balance.

Sådan opretter du en låneprofil

Du kan se alle dine lån og oprette nye lån under venstremenuens Moduler.

Når du vil oprette nye lån, skal du starte med at navngive lånet, og udfyld boksene med Afviklingsform/type, Antal indledende års afdragsfrihed, Optagelsestidspunkt, Løbetid, Antal årlige terminer, Terminstidspunkter, Hovedstol, Nominel rente, Bidragssats, Kurs og Stiftelsesomkostninger.

Under Bidragssats har du mulighed for at tilføje nye satser for rente og bidrag på et vilkårligt tidspunkt i løbet af lånets løbetid.

Derefter vælger du, hvilke af dine finanskonti der skal bære gælden, renten, bidraget, eventuelt kurstab og stiftelsesomkostninger.

Valgmulighederne i boksen for Passivkonto afhænger af indstillingerne på Kontoplanen. Du skal vælge en konto i alle fem kasser til højre. Du kan godt gemme låneprofilen uden at have udfyldt alt.

Når lånet er oprettet, kan du aktivere og deaktivere lånet på låneoversigten. På oversigten kan du selvfølgelig også redigere og slette lånet, og se den amortisation, der følger af indstillingerne.

Bemærk!

Hvis du ikke kan aktivere lånet, så er det fordi, du ikke har udfyldt alle indstillinger.

Kopiér lånet til nye modeller

Du kan kopiere lånet til nye modeller og budgetter, hvis du ved oprettelsen sætter flueben under Moduler og lån. 

Lånets effekter

Effekterne af et aktiveret Lån finder du på kontospecifikationen for de valgte konti til rente, bidrag, kurstab og stiftelsesomkostninger. På linjen ”Gæld” på likviditetsbudgettet og selvfølgelig på balancen på passivkontoen til hovedstolen. Så snart du deaktiverer Lånet på låneoversigten, forsvinder alle påvirkninger og eventuelle ekstra linjer.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.