Kreditdage

 

 

Kreditdage angiver den forskydning, der vil være mellem tidspunktet, hvor du sender en faktura eller modtager en regning, til pengene faktisk betales. Angivelsen af kredittid (dage) er en af de forudsætninger, du skal tage stilling til i budget123, hvis du skal arbejde med likviditetsbudgetter. 

Kredittider

Du finder kredittidsindstillingen enten ved at klikke på en kontos navn, eller under Indstillinger i menuen til venstre.

Tast kredittid 

I ovennævnte periode, hvor tidsforskydningen gør sig gældende, parkerer budget123 automatisk det pågældende beløb på samlekontoen for enten Debitorer eller Kreditorer.

Disse er valgt under konfigurationen af systemet, og du finder dem igen under Globale Indstillinger og Systemkonti.

På siden med Kredittider, finder du først afvikling af primodebitorer og Afvikling af primokreditorer. Her kan du indstille om dette skal ske manuelt eller automatisk, og hvis automatisk, angive procenter for afviklingen. Rækken med "Estimeret afvikling i procent" er systemets forslag, baseret på de kreditdage som er angivet på konti og kontospecifikationer (Vægtet i forhold til hvor meget der budgetteres på de enkelte linjer).

Sådan beregner budget123 kredittiden

budget123 antager at alle måneder har 30 dage. Når du budgetterer med f.eks. 100 t.kr i omsætning i januar, fordeles beløbet ud på 30 lige store dele (1/30 hver dag). Med kredittid på f.eks. 15 dage, siger systemet, at så er 15/30-dele udfaktureret inden 16. januar, og dermed vil indbetalingen nå at komme i januar. De sidste 15/30, som er udfaktureret efter 15. januar, antages først at være indbetalt i februar.

Eksempler på likviditetsvirkningen ved forskellige kreditdage

Her kan du se et par eksempler på, hvordan likviditetsvirkningen vil være ved forskellige kreditdage og en omsætning i januar på 100.000 kr. (vi ser bort fra moms i eksemplet, men det er naturligvis med i beregningen i budget123).

F.eks. er likviditetsvirkningen delt ligeligt mellem januar og februar, når kredittiden er 15 dage.

Alle måneder har 30 dage

Januar

Februar

Marts


Omsætning

100.000

   

Kreditdage 0    
Likviditetsvirkning 100.000    

Kreditdage 15    
Likviditetsvirkning 50.000 50.000  

Kreditdage 30    
Likviditetsvirkning 0 100.000  

Kreditdage 45    
Likviditetsvirkning 0 50.000 50.000

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.