Værdiregulering

 

Værdiregulering

        Fjern likviditetseffekt fra                               driftskontoen

Likviditetsegenskaben Værdiregulering kan du tildele en driftskonto, hvis du vil fjerne likviditetsvirkningen og overføre beløbet til en balancekonto.

Typisk bliver det anvendt i relation til afskrivninger,
men du kan også bruge det til at håndtere vareforbrug direkte fra lager, skat, periodiseringer eller andre beholdningsændringer.

Eksempel på værdiregulering

Her kan du se et eksempel på, hvordan Værdiregulering kan anvendes til håndtering af indkøb til lager med kredittid.

For at arbejde med værdiregulering skal du blot åbne drop down-listen i kolonnen Likviditetsegenskab (yderst til højre på din Kontoplan) og her udpege den relevante balancekonto.

 

 

 

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.