Forudsætningsbalance

 

Forudsætningsbalancen ligner Balancen i opsætning, men hvor balancen viser den akkumulerede værdi for en konto, kan du i Forudsætningsbalancen se de månedlige nettoændringer. I forud-sætningsbalancen arbejder du med primobeholdninger og nettoændringer for de forskellige konti.

 

Effekt på likviditetsbudgettet

Forudsætningsbalancen bruges primært til håndtering af beholdningsændringer og afvikling af primobeholdninger for debitorer, kreditorer og moms. Hvis du, som på billedet, taster en positiv tilgang på Grunde og bygninger på 100 t. kr. i januar, så vil budget123 automatisk modsvare det med en udbetaling i likviditetsbudgettet på 125 t.kr. (hvis konto 11200 er momspligtig).

Sådan afvikler du primobeholdninger

En primobeholdning er beholdningen af en balancekonto på det tidspunkt, hvor budget-perioden starter. For en model med start i januar, vil primotidspunktet være lige før d. 1. januar. Hvis man har lavet et forecast, med regnskabstal til og med marts, er den relevante primobeholdning den realiserede balance ultimo marts - altså ved overgangen fra realiserede periode til budgetperioden.

Når du laver et Forecast eller et likviditetsbudget, er det vigtigt, at du manuelt afvikler dine debitorer, kreditorer og din moms for at opnå den rette likviditetsberegning i budgetperioden. Du har nu også muligheden for at afvikle dine debitorer, kreditorer og moms automatisk, dette kan du gøre med få klik, så er du sikker på at det bliver gjort.

Vær bevidst om fortegn

Husk, at en balancepost er en beholdning, og at du derfor skal indtaste den forventede bevægelse, altså minus (-), hvis beholdningen bliver mindre.

Overfør primobeholdninger med Opdater budgettal

For at overføre primobeholdningerne kan du med fordel anvende Opdater budgettal og automatisk hente åbningsbalancen fra et givent tidspunkt direkte i dit regnskabssystem eller en beregnet ultimo beholdning fra et forecast.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.