Dimensioner

 

Hvis du har tilkøbt tillægsmodullet "salgsanalyse" henter budget123 automatisk de dimensioner, du måtte have i dit regnskabsprogram. Med dimensioner henvises til afdelinger, bærer, formål og lignende.

Via dimensionsvælgeren til højre for sidens titel kan du sortere dine data ud fra dimensioner.

Vælg dimensionsværdi

Dimensionsvælger på dashboard

Står du på en specifikation og vælger en bestemt kombination af dimensioner (f.eks. afdeling = salg, og Debitorgruppe = Lille virksomhed), kan du her indtaste delbudgettet eller se regnskabstallene for netop denne dimensionskombination.

Dimensioner

Efterfølgende kan du fravælge dimensionsfiltrene og se det samlede budget/regnskab for rapporten, specifikationen og kontoen. Husk også, at du på kontospecifikationen kan få vist alle de underliggende dimensions-poster, der medgår i summen på kontoen.

Tryk på din dimension, f.eks. [Afdelinger], [Projekter], [Kunder] og [Varer] for at folde dimensionerne ud. Tryk på dem igen for at dem samlet.

Udspecificer dimensioner

Diagrammerne under tabellen på Specifikationer følger automatisk den kombination af dimensioner, du vælger af vise. Det samme gør diagrammerne på Dashboards.

Du behøver ikke at lægge budget for samtlige dimensioner, men kan nøjes med det detaljeringsniveau, der passer til virksomheden.

Vælger du flere dimensionsværdier i samme kategori (f.eks. 2 afdelinger), kan du hurtigt lave en summering af flere dimensioner.

Bind en dashboardlinje til en dimensionsværdi

Når du afrapporterer på dimensioner, kan du binde hver enkelt dashboardlinje (dvs. hver enkelt række i tabellen) til en dimension - eller til en kombination af dimensioner.

En bunden dashboardlinje er uafhængig af de valg, du foretager i dimensionsvælgeren øverst på dashboardet. Den vil altid vise den dimensionsværdi, du bandt den til, da du oprettede dashboardlinjen.

Fordelen ved at binde dashboardlinjer til en eller flere dimensioner, er, at du nemt kan regne på og sammenligne f.eks. Nettoomsætning i alt på tværs af afdelinger. Se det sat op på skærmbilledet.

Bind dimensioner til dashboardlinje

Nye dimensioner hentes automatisk ind i budget123

Dimensionerne i budget123 opdateres automatisk med nye dimensioner, du måtte oprette i regnskabssystemet, når du opdaterer dine regnskabstal.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.