Dashboard

 


Dashboards
er de dynamiske rapporter, du frit kan oprette og redigere. Dashboards består af elementerne Diagrammer, Kommentarfelt og en Tabel.

Du vælger selv, hvilke og hvor mange diagrammer, der skal vises i toppen af dashboardet, og i tabellen kan du definere hver enkelt linje. Måske vil du udarbejde en speciel rapport til ledergruppen, eller du har behov for en Pengestrømsopgørelse

 

Dashboard og Ledelsesrapport 

budget123 vil på baggrund af konfigurationen oprette to rapporter under Dashboards, dels selve Dashboardet med prædefinerede diagrammer, som du selv kan redigere, dels en Ledelsesrapport med dine vigtigste nøgletal. Ledelsesrapporten er autogenereret ved konfigurationen af systemet, men du kan frit redigere.

Når du designer nøgletal til brug på dine dashboards, har du brug for at kende formlerne. Se eksempler på gængse nøgletal her.

Og hvis I anvender dimensioner i regnskabssystemet, vil det også på dine dashboards være muligt at arbejde med dimensioner.

Se filmen  >>

Opret nyt Dashboard

Navnet på rapporten bestemmer du selv, og du laver afsnitsinddelinger i form af Grupper. Klik enten på den enkelte linjes navn i tabellen, eller gå til Opsætning for at oprette nye Dashboards, nye grupper eller nye linjer i tabellen.

Diagrammer

I budget123 kan du oprette og vise lige så mange diagrammer, som du måtte have behov for. Diagrammerne kan du vise på dine Dashbords, og det er også her du opretter, vælger, flytter og redigerer diagrammerne.

Når et diagram først er oprettet, vil du altid kunne finde det i drop down-menuen på dine forskellige Dashbords, og samme diagram kan sagtens anvendes på flere dashboards samtidig.

Du kan lave søjle, kurve, lagkage, dounuts, termometer-graf og speedometerdiagrammer.

Du kan ændre størrelsen på diagrammerne på et dashboard ved at hold musen over et af dem, og med musen trække i de "dobbelt-streger" som vises. Alle diagrammerne på det samme rapport/dashboard vil få samme størrelse, men anvendes et diagram på flere rapporter/dashboards samtidig, kan det sagtens have forskellige størrelser.

Se filmen >>

Opret Diagrammer

Når du står på et Dashboard, kan du enten vælge at oprette nye diagrammer, eller du kan markere på listen, hvilke der skal vises.

Det foregår hhv. på den orange knap [ + opret diagram] og i drop down-menuen lidt længere mod højre.

Ubegrænset antal diagrammer

Du kan vælge at vise så mange diagrammer, du vil. Antallet er således ubegrænset, og hvordan de er stillet op (to, tre eller flere diagrammer i bredden) afhænger af, hvor bred din skærm er og indstilles automatisk efter din skærmstørrelse. Diagrammerne placeres i en lang slange fra venstre mod højre og så næste række, og vil derfor selv glide ind og ud af billedet i forhold til din skærm.

Sådan redigerer du diagrammer

Hold musen over et af dine diagrammer for at få vist en række redigeringsmuligheder. Hvis du vil vælge en anden placering, træk da diagrammet et andet sted hen ved hjælp af ikonet med fire pile.

Åbn drop down-menuen for at ændre diagrammets udseende, f.eks fra kurver til søjler, eller klik på linket [Rediger diagram] for at lave helt om i diagrammets opsætning, f.eks ændre farver, skifte dataserie eller visning.

Når du redigerer et diagram, kan du vælge, om diagrammets serieforklaringer skal vises. Serieforklaringen definerer, hvad de enkelte søjler eller kurver viser. 

Speedometerdiagram

Speedometergrafen giver dig en hurtig pejling på, hvilke dele af din virksomhed du med fordel kan give ekstra opmærksomhed. Brug den til at overvåge dine vigtigste nøgletal og som et tidligt varselssignal.

Farvekoderne kender du fra lysregulering i trafikken, og det gør alle de andre også! Det letter formidlingen af din virksomheds økonomi.

Sådan opretter du speedometerdiagram

Vælg "Kont (indeks)" og diagramtypen "speedometer" som diagramtype i diagramopretteren for at oprette et speedometer-diagram. Her kan du også justere intervallerne for farvekoderne, altså dine tolerancer for afvigelser.

Termometer-graf

Termometer-grafen giver et umiddelbart indtryk af, hvordan de realiserede tal passer med budgettal eller regnskabstal fra sidste år. Du bestemmer selv, hvilket procentvise interval, der skal give et udtryk - f.eks. kan du sætte det grønne interval til at starte ved 100 for en indtægtskonto, således at hvis de realiserede tal er højere end budgetteret vil termometeret blive grønt.

Sådan opretter du termometerdiagram

I vinduet for diagramændring/diagram oprettelse vælger du i datatype "Konto (indeks)" og i diagramtypen "Termometer-graf". efterfølgende fastsætter du intervallerne og bestemmer om de realiserede tal i modellen skal holdes op mod budget eller realiseret sidste år samt perioden. 

Skift diagramfarver

Nyoprettede diagrammer er født med budget123s standardfarver (blå, orange og grøn), men du kan nemt overstyre og selv definere farverne i dine diagrammer. Gør det allerede i oprettelsesprocessen, eller klik [Rediger diagram] i diagrammets øverste højre hjørne senere hen.

Klik nu på farve-felterne, og du får vist en pallette, hvorfra du vælger den ønskede farve. På tone-skalaen til højre i paletten kan du gøre farven lysere eller mørkere.

Du har også mulighed for at angive en specifik farvekode. Det betyder, at du med budget123 kan ramme en eksakt designprofil, når du skal lave overbevisende præsentationer til f.eks. bestyrelsen eller banken.

Når du definerer, at en bestemt konto skal anvende en bestemt farve, så husker budget123 dit valg, så denne konto vil have samme farve i alle dine diagrammer.

Minitabel

Oprettelse af en minitabel er et godt værktøj til dig, som ønsker et nemt og godt overblik over vigtige konti, der f.eks. viser din virksomheds resultater, ændringer, omkostninger eller lignende. Derudover kan du vedhæfte dine minitabeller når du skal sende e-mails til f.eks. din bestyrelse, bank eller andre interessenter, hvor du dermed kan vise et samlet overblik over dine økonomsike data.

Her kan du oprette et diagram eller en tabel

For at oprette en tabel trykker du på [Opret Tabel] øverst oppe på siden.

Opsætning af tabel

Du får nu dette billede frem på din skærm, hvor du skal opsætte din tabel med det ønskede indhold, f.eks. en tabel der viser finanskonti og dashboard-linjer. Efterfølgende skal du vælge den eller de konti som passer til det du ønsker at vise, du kan også vælge frit fra oprettede dashboard-linjer. Du kan maks vælge 10 linjer til din minitabel. Har du salgsanalyse modulet i dit budget123 abonnement, kan du lave en minitabel over dine top x kunder eller top x varer.

Minitabellernes rækkefølge bliver afgjort af flere faktorer. Hvis det er en række af konti, vil det være det enkelte kontonr, som bestemmer rækkefølgen. For dashboardslinjer er det rækkefølgen for linjerne i opsætningen. Bruger man en kombination af konti og dashboardslinjer, vil dashboardslinjerne komme før konti.

Opsætning af tabel

Når du har valgt hvilken afvigelse og periode tabellen skal have samt givet den et passende navn, skal du gemme tabellen. Den vil nu fremgå på siden over dashboard, og du kan ved opsætningen af din e-mail tilvælge tabellen.

Kommentarfelt

Kommentarfeltet på et dashboard er meget simpelt at arbejde med, men skaber ofte stor værdi for modtageren af dit materiale. Brug feltet til at understrege fokuspunkter, eller til at årsagsforklare.

For at sætte eller fjerne et kommentarfelt op et dashboard, så klik på dashbaordets navn (enten fra selve dashboardet eller fra Opsætning), og sæt/fjern så fluebenet. 

Du skal være opmærksom på, at kommentarfeltet ikke bliver medtaget i en eksport til Excel. Til genkald kan du meget nemt kopiere fra enten WORD eller EXCEL direkte ind i kommentarfeltet.

Dashboardlinjer i tabellen

Tabellen på dashboardene kan du frit opbygge med de linjer du ønsker. Det kan være konti eller sumkonti du trækker frem, eller det kan være beregninger af fx dækningsgrader. Hver dashboardslinjer kan vises på en eller flere dashboards samtidig, og linjerne kan anvendes i beregningen af andre dashboardlinjer.

Rækkefølgen på linjerne og grupperne, på et dashboard, kan du let sortere ved med musen at trække i pilene. Og klikke du på linjens navn, kan du se hvordan den er defineret (feltet til højre), og hvor den fx skal vises, altså på hvilke dashboards og i hvilke grupper den skal fremgå.

Dashboardlinjer i tabellen

Dimensioner på dine dashboards

Hvis du anvender Dimensionerkan du vælge dimensionsværdien direkte på Dashboardet. Du finder drop down-listen umiddelbart til højre for den orange knap [Opret tabel].

Du kan også vælge at låse indholdet af hver enkelt dashboardlinje til en dimension eller til en kombination af dimensioner.

Bind dashboardlinjer til dimensioner

Når du således begrænser en dashbordlinje til en eller flere bestemte dimensioner, kan du hurtigt opstille sammenligninger eller beregninger.

F.eks. kan du præsentere dine afdelingers respektive omsætninger i separate linjer, mens omkostningerne figurerer som en sum for hele virksomheden.

En anden mulighed er, at du i dashboardlinjen beregner en afdelings andel i omsætningen og efterfølgende bruger denne til at fordele omkostninger afdelingerne imellem.

Bind dimensioner til dashboardlinje

Hvis en dashboardlinje ikke låses til en dimension, vil linjens værdier automatisk følge det valg, du har gjort i dimensionsvælgeren øverst på siden.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.