Moduler

 

Beregningsmetoderne, formler, investeringer og lån, gør budget123 uovertruffen i forhold til at lave simuleringer og konsekvensberegninger.

Moduler

   

Formler

Med Formler kan du lave de bagvedliggende beregninger og sammenhænge, som du tidligere har brugt Excel til at udregne.

Du kan lave afhængigheder imellem finanskonti eller sætte beregninger op, der f.eks. beregner omsætning som afledt af antal ansatte konsulenter samtidig med, at lønnen automatisk varierer alt efter, hvor mange konsulenter du påtænker at ansætte.

Investeringer

Under Investeringer kan du oprette de nye investeringer, du påtænker at foretage i budgetperioden.

Så vil budget123 automatisk beregne driftsvirkning i form af afskrivninger, likviditetspåvirkningen i form af udbetalingen og påvirkningen af balancen i form af tilgangen under aktiver. Og du kan nemt aktivere og deaktivere investeringen for at se, hvad konsekvensen bliver på din bankkonto.

Lån

Med Lånemodulet kan du oprette både nye og gamle lån for hurtigt at beregne den afdragsprofil, der selvfølgelig har betydning for din likviditet.

Når et lån først er oprettet, kan du nemt aktivere og deaktivere lånet eller oprette alternativer og se deres konsekvens for dit resultat og din likviditet. Du vil også have effekten med i efterfølgende budgetår.

Importér budgettal

Har du eller din revisor allerede udarbejdet et budget i Excel, har du mulighed for at importere det til budget123 ved at benytte import-funktionen. Du kan også vælge at importere tal til dele af budgettet, f.eks. fra komplekse omsætningsmatricer i Excel.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.