Globale indstillinger

 

Globale indstillinger

Globale indstillinger (tandhjul øverst til højre)
Her finder du rygraden i budget123 – dvs. de grundliggende indstillinger, som har betydning for systemopsætningen på tværs af modeller.

Indstillingerne går dels på de beregninger, programmet foretager, dels på, hvilke kontogrupper og delsummer du vil at se og anvende. Altså hvem må se hvad.

Kontoplan
Kontoplan er omfattende, men dækker i bund og grund den systemopsætning, der styrer budget123s struktur. F.eks er det her, du angiver, om kontogrupper skal være Specifikationer og her, du sætter kontoegenskaber i forhold til Værdireguleringer, Investeringer og Gæld.

Systemkonti
Systemkonti er de 7 indstillinger, som blev valgt under konfigurationen af budget123, men som du selvfølgelig kan ændre efterfølgende. F.eks. kan du vælge yderligere likviditetskonti til, hvis I får en ekstra konto i banken.

Integrationsindstillinger
Integrationsindstillinger indeholder oplysninger om, hvordan budget123 kommunikerer med dit regnskabssystem.

Brugere og Roller
Brugere og Roller er stederne, hvor du håndterer flere brugere og deres rettigheder i budget123.

Enheder og Valuta
Enheder og Valuta bruger du til at indstille, hvor mange decimaler du vil at arbejde med ift. forskellige enheder, og til at angive kursen for de valutaer, du anvender.

Sideindstillinger
Indstil selv udskriftsretningen ved eksport til Excel og .pdf.

 

Globale indstillinger

 

Dimensionskartoteker
Hvis du anvender dimensioner, eller har aktiveret analyse-modulet, vil din menu med Globale Indstillinger blive udviddet. Kartotekerne tilføjes så du også har Finansdimensioner, Kunder, Varer og Projekter

budget123 vil i mange sammenhænge forsøge at vise dig et så komprimeret og dermed overskueligt billede som muligt. Systemet skjuler derfor automatisk rækker, hvor der ingen data er registreret.

Det er selvfølgelig knap så praktisk hvis du fx skal budgettere på et nyt projekt. Vælg så Globale Indstillinger >> Projekter, og du kan nu vælge, at det 'nye' projekt altid skal vises i dimensionslisten - samme for Afdelinger, Bærer, Formål, Kunder, Varer osv.

Hvis du hurtigt vil skifte mellem de forskellige kartoteker, kan du skifter øverst ved overskiften for det kartotek du er inde i.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.