Forecasts/ budgetrulninger

Et forecast – eller en rulning af budgettet – er en beregning af, hvordan året vil se ud, hvis budgettallene for den del af året, som er gået, erstattes af regnskabstal, og at det ydermere antages, at budgettet holder for den resterende del af året.

Med budget123 kan du på få sekunder se en sådan beregning. Du kan tilmed vælge at korrigere budgettet for den resterende periode for dermed at bruge budgettet som aktivt styringsredskab uden at overskrive det 'vedtagne' budget. Vi anbefaler, at du opretter forecast så snart et budget er vedtaget. 

Klik på modelnavnet i toppen af billedet for at komme til Modeloversigten, hvor du kan oprette et Forecast.

Sådan opretter du et forecast

Klik på [ + Opret forecast]. Giv dit forecast et navn, og vælg den budgetmodel eller det Forecast, du ønsker at foretage en rulning på. Angiv første måned efter afsluttet bogføring – altså april, hvis bogføringen er opdateret til og med marts.

Opret forecast

budget123 henter nu de realiserede tal for den angivne periode og lægger dem sammen med budgettet for resten af året. Det giver dig et estimeret årsresultat. Samtidig hentes den realiserede balance, her ultimo marts, og den bliver åbningsbalancen til den budgetperiode, som strækker sig fra april til december.

Da der nu findes en ny "åbningsbalance", skal du bl.a. huske at afvilkle dine primokreditorer, primodebitorer og moms. Afviklingen af disse kan budget123 gøre automatisk, klik på indstillinger i menuen til venstre, tryk på moms for at opsætte denne og tryk på kredittider for at komme ind på siden for automatisk afvikling af debitorer og kreditorer. På denne side får du også det fulde overblik over dine kredittider. 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.