Kontospecifikationer i drift

 

 

Kontospecifikationer kan betragtes som et notefelt eller en yderligere detaljering af de tal,
der er angivet på en bestemt konto.

Sådan laver du kontospecifikationer

Du opretter kontospecifikationer ved, i en specifikation, at trykke på et kontonavn, og herefter trykker på [Opret kontospecifikation]. Således kan du specificere, at beløbene (f.eks. på 6110 Salg – indland), kommer fra hhv. Små kunder, Store kunder, osv. Du kan oprette lige så mange rækker på kontospecifikationen, som du måtte ønske, og hver række kan du navngive med din egen tekst.
Herefter angiver du beløbet på den enkelte række, og budget123 summerer til den relevante konto. Hver enkelt kontospecifikation kan også have sin egen kredittid.

Du kan indtaste direkte i de kolonner, som er fremhævet. 

Brug formler på kontospecifikationen

Du kan også opstille regnestykker på kontospecifikationen via Formler. Angiv f.eks, at en given konto skal være afhængig af en anden eller endda af flere konti med en bestemt procentdel. På den måde bliver simuleringsmulighederne både meget fleksible og markant hurtigere at arbejde med.

Overskuelighed

For at du hurtigt kan se, hvilke konti der har kontospecifikationer under sig, markeres de med følgende symboler.

SymbolForklaring

Konti markeret med dette ikon, påvirkes af beregninger fra andre steder i systemet, eller har ekstra linjer du selv har oprettet. Det kan være værdireguleringer, modulberegninger, formler eller systemkonti. Ved at trykke på navnet, kommer du ind i kontospecifikationen, hvor du kan se, hvad der er gældende for kontoen.Hvis du arbejder med dimensioner, kan du nemt se, hvor der ligger budgetterede dimensionsværdier, da linjen er markedet med dette ikon, og du kan ikke taste direkte på linjen. Klik på ikonet eller navnet for at se værdierne på de enkelte dimensioner, og få mulighed for at ændre værdierne.

 

Detaljerne

Hvis du bruger dimensioner eller analysemodulet, kan du udspecificere de tal, der er tilknyttet en konto. Således kan du få vist realiserede tal og kan budgettere på Afdelinger, Bærer, Kunder eller Vare. Mulighederne afhænger af dit regnskabssystem.

Når du klikker på en af de blå knapper, du har til rådighed i toppen af billedet, vil tabellen udfolde sig med nye linjer. Vælger du flere knapper til, ser du tallene fordelt på kombinationer af disse dimensioner - fx bestemte kunder og bestemte varer.

Tabellen vil kun vise rækker for dimensioner, eller dimensionskombinationer, hvor der rent faktisk er indhold. Det vil sige, hvis der ingen registreringer er på en given kunde eller afdeling, i henhold til den valgte Visning, vil rækken ikke blive vist i tabellen. Søger du en bestemt række - fx. 'Kunde XX' - for at budgettere på denne kunde, og XX ikke fremkommer i tabellen, skal til tilvælge netop denne kunde i dimensionsvælgeren - [vælg dimensionsværdi]. Kan du ikke se XX i dimensionsvælgeren, vælges den til i kartotekte Kunder, under Globale indstillinger. , og fastsætter, at kunden altid skal vises i listen. Du kan fx udvælge dine top 10 kunder for at budgettere specifikt på dem - og sammenligne de budgetterede tal med de realiserede for den enkelte kunde. 

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.