Brugerrettigheder
Da budget123 er webbaseret, understøtter systemet dels samarbejdet på tværs af virksomheden, dels samarbejdet med betroede eksterne samarbejdspartnere. Se filmen nederst på siden!
Det er oplagt at have flere Brugere med forskellige rettigheder i budget123, hvis:

  • I er flere, der skal give input til budgettet eller løbende skal kunne trække rapporter
  • I har et tæt samarbejde med fx revisor, bank eller bestyrelse

Hver bruger kan tildeles en Rolle, som definerer, hvilke rettigheder vedkommende har. Det kunne fx være læse-eller redigeringsrettigheder. En rolle er således et sæt af rettigheder.

Bemærk!

I brugerprofilen kan du altid se hvilken bruger, der er logget ind. Det står umiddelbart over virksomhedsnavnet i øverste højre hjørne (ud for ikonet med en mand).

Da budget123 er webbaseret, understøtter systemet dels samarbejdet på tværs af virksomheden, dels samarbejdet med betroede eksterne samarbejdspartnere. Se filmen nederst på siden!

Globale indstillinger

 

 

 

Brugere og Roller

Brugere og Roller finder du under Globale indstillinger i øverste højre hjørne.

Brugere kan du se hvilke brugere, der har adgang til jeres licens, mens Roller lister de roller, som hver Bruger kan tildeles.

Den første Bruger i budget123 tildeles automatisk rollen ”Super”, som giver ubegrænsede rettigheder. Ønsker du at begrænse en brugers rettigheder, skal du selv oprette en ny rolle. Er der flere brugere med samme rolle, har de selvsagt samme rettigheder.

Nye brugere tildeles automatisk den første Rolle på jeres oversigt (sorteres alfabetisk), så husk at tjekke dette.

Du kan nemt springe imellem Roller og Brugere, og for at redigere en bruger eller en rolle klikker du bare på navnet.

Når du trykker [Rediger], får du en række valg. Ud over Rolle kan du vælge om budget123 skal være på dansk eller på engelsk.

Du bestemmer selv hvem eller hvor mange brugere, der skal tildele rettigheder. Og der er ingen begrænsninger på, hvor mange roller, du kan oprette.

Ekstra brugere

Er der relevante nøglepersoner i din organisation, som med fordel kan involveres i arbejdet med budget og rapportering? Eller ville det give god mening, hvis f.eks et bestyrelsesmedlem eller en direktør havde eget login og selv kunne trække rapporter? Hvis ja, så har du mulighed for at bestille en ekstra bruger.

Hver enkelt bruger kan tildeles individuelle rettigheder. F.eks. læse- og/eller redigeringsrettigheder.

Den enkelte brugers navn vil fremgå af teksten i øverste højre hjørne, hvor du også kan se hvilken virksomhed og hvilken model, du er logget ind i.

Bestil og opret en ekstra bruger direkte i din licens - klik herunder og se hvordan.

Bestil ekstra bruger

 

Se film om emnet

Klik på billedet til højre for at se, hvor nemt du arbejder med brugere og roller.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.