Rapporter

 

Venstremenu

Under Rapporter finder du de rapporter, som budget123 automatisk har genereret på baggrund af Kontoplanen fra dit regnskabssystem. På hver rapport kan du vælge periode, datatype og Dimension.

Rapporterne omhandler hhv. driften, likviditetsbudgettet, momsbudgettet og balancen. Du kan ikke taste i rapporterne, dog med den undtagelse, at du på rapporten Drift kan vælge at [Opdatere budgettal] (og dermed fx hente de realiserede regnskabstal fra året før ind som budget).

Den periode og de datatyper, der vises på rapporten, ændrer du hurtigt med Visninger. Gå til den enkelte rapport, og brug funktionerne umiddelbart over tabellen til at vælge, hvad du vil se.

Visninger på rapporter

Rediger Visninger

Indeholder Visningen ikke lige de kolonner, du ønsker at se, kan du under Visninger redigere standard-visningerne eller oprette dine egne Visninger.

Bemærk!

Rapporterne Likviditet og Moms er udelukkende til budget. Hvis du vil se de realiserede tal for likviditet og moms, så kan du finde dem på Balancen (beholdning) og Forudsætningsbalancen (bevægelse), eller du kan lave et dashboard, hvor du definerer en Pengestrømsopgørelse.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.