Visninger

 

Visninger er de 'skabeloner', der styrer, hvilke data der vises i tabellerne på Dashboards, Rapporter, Specificationer, Kontospecifikationer og Formler. Samtidig er det også Visninger, der definerer data-serierne og perioderne til dine diagrammer.

Definitionen af hvad du får vist med en Visning, afhænger af, dels hvad du har valgt i Visningsvælgeren, og dels af det periode-valg du gør på slideren.

Vælg hvordan du gerne vil have din visning

Sådan skifter du visning

Se filmen om visninger til højre.

I Visningsvælgeren vælger du enten en af Standardvisningerne, eller også markerer du Mine visninger’. Mine Visninger kan du oprette i menuen til venstre under Visninger.

Til højre for boksen vælger du med de tre slidere, (1) den overordnede periode du ønsker at se, og (2)  den aktuelle/relevante måned = ÅTD. Brug musen til at trække i markørerne, og vær opmærksom på, at du ved at holde musen inde, kan aktivere og flytte flere markører samtidigt. 

Sådan redigerer du en standard-visning direkte på siden

Til venstre for Visningsvælgeren, finder du et plus-tegn. Klik på +'et for at folder panelet ud, som giver dig alle de muligheder der er med den valgte Visning. Billederne nedenunder viser nogle af mulighederne.

Men du kan også vælge at redigere visningernes indhold, ved at klikke på Visninger i menuen til venstre.

Visningsoversigten

I menuen til venstre kan du finde Visninger, som giver dig en oversigt med alle Visninger og deres indhold. Du finder både Standardvisninger og Mine Visninger, dvs. specielle skabeloner du selv har designet. Du kan kopierer Standardvinsingerne ved at klikke på 

Visningsoversigt med Std.-visninger og Mine-visninger.

Øverst finder du Standardvisningerne, og for hver af disse kan du vælge, hvilke kolonner de skal vise i tabellen. F.eks. hvordan afvigelsesberegninger skal vises: Om afvigelserne skal vises i procent, som et tal eller som et indeks. Og om sidste års regnskabstal og afvigelse ift. disse skal medtages. Sæt eller slet et flueben, og du har med det samme ændret indholdet i dine rapporter.

Nederst i boksen finder du en oversigt med Mine visninger – altså de visninger, hvor du selv har angivet, hvilke data du vil se på dine rapporter, specifikationer og diagrammer. Mine visninger  er knap så dynamiske som Standardvisninger, men de har nogle muligheder som vi over tid indarbejder i Standardvisninger.

Vis i liste

Kolonnen "Vis i liste" giver dig mulighed for at skjule de Visninger, du ikke bruger. Det gør dine lister mere overskuelige, når du kalder visningsmuligheder frem. En skjult visning kan du altid kalder frem og få vist igen bare ved at sætte flueben i denne kolonne.

Vis i liste

Visninger og diagrammer

Visninger anvendes også i relation til diagrammer, hvor de dels er med til at definere perioden, dels styrer, hvilke dataserier, der skal vises i diagrammet. Klik [rediger] på et diagram, og skift visningen under Visning. Vi anbefaler at du anvender Visningen Diagram til de fleste af dine diagrammer.

Skift visning direkte fra dashboardet

På dit Dashboard kan du ændre tidsperioden for dine diagrammer, og ved at klikke på den grå boks med plusset til venstre for visningsvælgeren kan du redigere hvilke datatyper diagrammerne skal indeholde.

Sammenlign tal fra 2 modeller

Se her hvordan 

 

Sammenligningsmodel

I budget123 kan du sammenligne den aktive model, med en vilkårlig anden model. Sammenlign fx tallene fra 2 budgetversioner, eller fra et ankerbudget til et forecast.

Du vælger ”sammenligningsmodel” på Modeloversigten

 

Kolonnenavn

Som udgangspunkt vil din aktive model eller sammenligningsmodel i rapporterne være navngivet med enten budget eller forecast, men du kan selv angive et kolonnenavn (eller "kortnavn") til den specifikke model. Du klikker på navnet for at redigere og gemmer ved at klikke Enter på tastaturet. 

Visningens indhold  

Du kan nemt sammenligne fx et forecast med det oprindelige ankerbudget (eller en anden version af budgettet), blot ved at redigere den valgte visning (klik på + til venstre for Visningsvælgeren) og så sætte flueben i de relevante bokse under sammenligningsmodel.

Hvis du står på Dashboard >> Dashboard kan du også klikke på det + ved slideren, og der redigere indholdet i diagrammerne så de også viser tal fra Sammenligningsmodellen.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.