Visninger

 

Visninger er de skabeloner, der styrer, hvilke data der vises i tabellerne på Dashboards, Rapporter, Specificationer, Kontospecifikationer og Formler. Samtidig er det Visninger, der definerer data-serierne og perioderne til dine diagrammer.

Sådan skifter du visning

Se filmen om visninger til højre.

Valget af Visning sker lige over den tabel, der er på siden, eller når du redigerer et diagram.

I den første boks vælger du enten en af Standardvisningerne, eller også markerer du ’Mine visninger’ og får således adgang til dem, du selv har defineret.

I den anden boks vælger du enten den periode, du ønsker at arbejde med (hvis standardvisning er valgt i den første), eller den af dine visninger, der skal anvendes. Klik på pilene frem og tilbage eller direkte i boksen for at se dine valgmuligheder.

Sådan redigerer du en visning direkte på siden

Du behøver ikke at skulle på Visningsoversigten for at redigere en visning. Det er blot at klikke på plusset i den grå kasse lige til venstre for visningsvælgeren. Hermed folder du et panel ud, som giver dig alle mulighederne. Vælg til og fra med flueben, og se resultatet i tabellen, så snart siden er genindlæst. De to billeder nedenunder viser, hvordan oversigten ser ud.

Visningsoversigten

Oversigten med Visninger, viser dig Standardvisningerne og Mine Visninger, dvs. dem du selv har designet i budget123.

Øverst finder du Standardvisningerne, og for hver af disse kan du vælge, hvilke kolonner de skal vise i tabellen. F.eks. hvordan afvigelsesberegninger skal vises: Om afvigelserne skal vises i procent, som et tal eller som et indeks. Og om sidste års regnskabstal og afvigelse ift. disse skal medtages. Sæt eller slet et flueben, og du har med det samme ændret indholdet i dine rapporter.

Nederst i boksen finder du en oversigt med Mine visninger – altså de visninger, hvor du selv har angivet, hvilke data du vil se på dine rapporter, specifikationer og diagrammer.

Vis i liste

Kolonnen "Vis i liste" giver dig mulighed for at skjule de Visninger, du ikke bruger. Det gør dine lister mere overskuelige, når du kalder visningsmuligheder frem. En skjult visning kan du altid kalder frem og få vist igen bare ved at sætte flueben i denne kolonne.

Vis i liste

Visninger og diagrammer

Visninger anvendes også i relation til diagrammer, hvor de dels er med til at definere perioden, dels styrer, hvilke dataserier, der skal vises i diagrammet. Klik [rediger] på et diagram, og skift visningen under Visning.

Skift visning direkte fra dashboardet

Fra dit Dashboard kan du ændre tidsperioden for din visning ved at bruge pilene frem og tilbage eller klikke i drop down-listen.

Ved at klikke på den grå boks med plusset til venstre for visningsvælgeren får du adgang til den valgte visning, som du kan ændre direkte på siden.

Men bemærk!

Visningsvælgeren kaldes først frem på dashboardet, når mindst ét af diagrammerne anvender en standardvisning. Det kunne f.eks. være Måned eller Diagram. Du kan ændre et diagrams visning ved at redigere diagrammet, eller du kan vælge en standardvisning ved oprettelsen af et diagram.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.