Fordelingsnøgler

 

Du skal bruge Fordelingsnøglerne, når du på en konto, kontospecifikation eller variabel har behov for enten at indføre det samme tal mange gange eller at foretage en ændring af alle tallene i den viste periode.

Sådan anvender du fordelingsnøglerne

Klik på kontonummeret eller enhedsangivelsen foran rækken i tabellen, og du får mulighed for at indtaste et tal eller en procentsats. Derefter vælger du, hvilken af de fem fordelingsnøgler, du ønsker at anvende.

Fordelingsnøgler

Når du vælger en fordeling lukker boksen automatisk. Klikker du på et andet kontonummer, hopper boksen til den linje. Du kan også klikke på kontonummeret igen for at lukke boksen.

Den hurtigste måde at blive fortrolig med fordelingsnøglerne på er, ved på en tom række at taste lidt tal, og så efterfølgende se hvad der sker med de tal når du anvender de forskellige fordelingsnøgler, med enten et tal eller en procentsats, fx -4%.

Eksempel på fordelingsnøglernes effekt

Se fordelingsnøglerne eksemplificeret her

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.