Balance

 

Rapporten Balance viser alle de aktiv- og passivkonti, der findes i kontoplanen. Balancen viser således alle de beholdninger, der udgør status for virksomheden. Tallene, der vises her i de enkelte måneder, er således akkumulerede værdi. Ændringerne kan du se på Forudsætningsbalancen eller i kontospecifikationerBalancebudget

Balancen hænger tæt sammen med Drift og Likviditet. Når du taster i en specifikation, vil det have betydning for balancen – enten direkte, hvis driftskontoen har egenskab af at være en værdiregulering, eller indirekte, hvis der er kredittid på kontoen. Påvirkningen kan også ske via månedens resultat, som løbende overføres til balancen.

Beholdningen skal stemme. Stemmer balancen ikke, kan det skyldes utilsigtede ændringer under Systemkonti eller rod i Kontoplanen, så det er en god idé at tjekke, at indstillingerne her er korrekte.

På balancen er det nu blevet muligt at folde kontogrupperne ind og ud. Ved at klikke på - til venstre for overskriften kan du folde kontogruppen sammen. Når gruppen er foldet sammen, kan du trykke på + for at folde den ud igen. 

Vil du have et logo på dit kommentarfelt, kan du enkelt tilføje et billede via billedets link adresse.

Find et sted på din virksomhedshjemmeside, hvor jeres logo ligger. Højreklik på logoet og ”Kopiér billedets webadresse”. Herefter kan du vende tilbage til kommentarfeltet i budget123/report123.

I kommentarfeltet kan du klikke på Indsæt billede. Her indsætter du den kopierede webadresse. Tryk på Gem og dit billede vil nu være indsat. For at billedet vil være gemt korrekt, skal du til sidst huske at gemme alle dine ændringer under Fil -> Gem.

Hvis du klikker på et af kontonavnene på Balancen, bliver du ført ind til kontospecifikationer i balancen

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.