Balance

 

Rapporten Balance viser alle de aktiv- og passivkonti, der findes i kontoplanen. Balancen viser således alle de beholdninger, der udgør status for virksomheden. Tallene, der vises her i de enkelte måneder, er således akkumulerede værdi. Ændringerne kan du se på Forudsætningsbalancen eller i kontospecifikationerBalancebudget

Balancen hænger tæt sammen med Drift og Likviditet. Når du taster i en specifikation, vil det have betydning for balancen – enten direkte, hvis driftskontoen har egenskab af at være en værdiregulering, eller indirekte, hvis der er kredittid på kontoen. Påvirkningen kan også ske via månedens resultat, som løbende overføres til balancen.

Beholdningen skal stemme. Stemmer balancen ikke, kan det skyldes utilsigtede ændringer under Systemkonti eller rod i Kontoplanen, så det er en god idé at tjekke, at indstillingerne her er korrekte.

Hvis du klikker på et af kontonavnene på Balancen, bliver du ført ind til kontospecifikationer i balancen

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.