Indtast budget

 

 


Når du har brug for at taste eller på anden måde lægge tal ind i dine budgetter, så foregår det under Specifikationer eller på Forudsætningsbalancen, som du finder i nederst i specifikationsmenuen.

Se film om emnet

Specifikationer kan også betegnes som indtægts- og udgiftsgrupper, og de svarer til kontogrupperne i dit regnskabssystem.

Under hver specifikation finder du de konti, som hører til i gruppen.

Metoder til inddatering

Du kan angive eller redigere budgetværdier på en specifikation. Når en kolonne er hvid, og der står ”Budget” i kolonneoverskriften, kan du rette i værdierne. Det gør du enten ved at skrive direkte i feltet eller ved hjælp af fordelingsnøglerne, som åbner, når du klikker på kontonummeret.

Fordelingsnøgler

Fordelingsnøglerne letter taste-arbejdet, da du kan angive en værdi eller en procentsats og på en gang påvirke alle månederne med denne.

Husk at gemme værdierne på knappen eller ved at klikke Enter på tastaturet.

Du kan også vælge at anvende [Opdater budgettal], som gør det muligt meget hurtigt og meget smidigt, dels at hente tal fra tidligere regnskabsår eller budgetter, dels at korrigere hele kontointervaller.

Bemærk at værdier kan ligge på dimensioner

Hvis der, når du taster i en celle og gemmer, kommer et andet tal frem, end det du tastede, så skyldes det enten, at der findes en kontospecifikation til kontoen, eller at I anvender dimensioner. Klik da på kontonavnet, og vælg din dimension f.eks. [Afdelinger], [Projekter], [Kunder] og [Varer], så felterne går fra at være mørkeblå til lyseblå.

Udspecificer dimensionsværdier

Nu kan du se alle de tal, som indgår i summen på kontoen.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.