Kredittider

 

 

Kredittider, eller -dage, angiver den forskydning, der vil være mellem tidspunktet, hvor du budgetterer med en indtægt/udgift, til det får betydning for likviditeten. Angivelsen af kredittid (dage) og afviklingen af din åbningsbeholdning for debitorer og kreditorer, er to af de helt centrale emner i forhold til udarbejdelsen af likviditetsbudgetter.

Primoafvikling

I menuen til venstre finder du Indstillinger og Kredittider. Her kan du vælge om du vil afvikle primobeholdningerne manuelt eller lade budget123 gøre det automatisk. Vælger du Manuel afvikling, så skal du på Forudsætningsbalancen angive, hvornår du forventer at modtage indbetalinger fra dine primo-debitorer eller at betale dine primo-kreditorer.

Vælger du Automatisk skal du angive en procent for, hvor stor en andel af primobeholdningen, der vil blive afviklet (læs: indbetalt eller betalt) i 1., 2., 3., osv. måned efter primo. Når du arbejder med Forecast skal du huske på, at den sidste realiserede måned automatisk optræder som primo for budgetperioden.

Procenterne i rækken med Estimeret afvikling i procent er tænkt som inspiration, og er beregnet på baggrund af de indtastede kreditdage, der igen er vægtet i forhold til hvor meget kontoen reelt fylder i budgettet.

Kreditdage

Kredittiderne er lokale, og kan derfor være forskellige fra model til model. Det betyder, at du nemt kan oprette scenarier, der viser, hvordan din likviditet udvikler sig, hvis du ændrer dine betalingsbetingelser overfor dine kunder, eller du bliver mødt af andre krav fra dine leverandører. 

Du finder Kredittiderne i menuen til venstre under Indstillinger. Her finder du alle konti fra din kontoplan, samt de kontospecifikationslinjer og formellinjer du måtte have oprettet. Du kan ud for hver enkelt se og redigere kreditdagene. Angiv med minus (fx -30) hvis der er tale om en forudbetaling.

Klikker du på "Følg konto" ud for en Kontolinje eller Formellinje, vil kredittiden for denne automatisk ændre sig til og forblive den samme som kredittiden på kontoen.

Tast kredittid

Du kan se og angive Kreditdage, hvis du står på en Specifikation, og dér klikker på kontonavnet.

Når du har angivet en kredittid, "parkerer" budget123 automatisk det beløb du har til gode eller du skylder på samlekontoen for enten Debitorer eller Kreditorer, alt efter om kontoen er en indtægts- eller en udgiftskonto. Du kan herunder se, hvordan en omsætning på 100 i Januar, med moms og 30 kreditdage, bliver til en opskrivning af Debitorbeholdningen med 125 i januar og en nedskrivning med 125 i februar, hvor der går 125 ind som indbetaling på Likviditetsbudgettet. De 25 er automatisk registreret i forhold til moms og vil blive afregnet i henhold til dine momsindstillinger.

 

Debitor- og kreditor-samlekonti er valgt under konfigurationen af systemet, du finder dem igen under Globale Indstillinger og Systemkonti.

Sådan bruger budget123 kredittiden

budget123 antager at alle måneder har 30 dage. Når du budgetterer med f.eks. 100 t.kr i omsætning i januar, fordeles beløbet ud på 30 lige store dele (1/30 hver dag). Med en kredittid på f.eks. 15 dage, siger systemet, at så er 15/30-dele udfaktureret inden 16. januar og dermed vil indbetalingen nå at komme i januar. De sidste 15/30, som er udfaktureret efter 15. januar, antages først at være indbetalt i februar.

Eksempler på likviditetsvirkningen ved forskellige kreditdage

Her kan du se et par eksempler på, hvordan kreditdage påvirker Debitorbeholdningen og dermed hvordan likviditetsvirkningen vil være ved forskellige kreditdage. I eksemplet er angivet en omsætning i januar på 100.000 kr. (vi ser bort fra moms i eksemplet, men det er naturligvis med i beregningen i budget123). I de måneder hvor debitorbeholdningen falder, vil der være en tilsvarende Indbetaling i Likviditetsbudgettet.

8 Kreditdage

15 Kreditdage

45 Kreditdage

90 Kreditdage

Fuldstændig samme systematik gør sig gældende for en Udgiftskonti, der selvfølgelig påvirker Kreditorsamlekontoen og i sidste ende Udbetalinger på Likviditetsbudgettet.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.