Momsindstillinger

 

COVID-19: Følgevirkninger af regeringens Hjælpepakke til Virksomheder

For en detaljeret og valid beregning af likviditetsbudgettet er det vigtigt, at dit setup omkring moms afspejler virksomhedens forhold. Både i forhold til globale og lokale indstillinger i budget123, dvs. indstillinger, som har betydning på tværs af alle modeller (globale), eller kun den enkelte model (lokale).

Globale indstillinger

Under Systemkonti, som du finder i Globale Indstillinger (tandhjul øverst til højre), angiver du mindst én konto i forhold til momsafregning, men vi anbefaler, at du tilføjer alle de konti fra Balancen, som skal medregnes i afviklingen af jeres primomoms/realiserede moms. Samme sted, Globale indstillinger, finder du også kontoplanen, hvor du også, helt til højre, kan vælge at angive MOMS ud for de relevante balancekonti.

Det er ligeledes her, du for hver enkelt konto kan indstille, hvilken momssats, der skal anvendes på dine budgetterede indtægter og udgifter: ALM - almindelig moms; VAR - en valgfri sats; REP – repræsentationsmoms; eller FRI - fritaget for moms. Satserne finder du under de lokale momsindstillinger.

Lokale Indstillinger

De lokale moms-indstillinger, finder du i menuen til venstre. Her kan du vælge om systemet automatisk skal afvikle ”primomoms” eller du vil gøre dette manuelt. Du angiver også her, hvordan I afregner moms; MånedsvisKvartalsvis eller Halvårlig. Ud fra denne angivelse, beregner budget123 likviditetsvirkningen, i henhold til de af Skat angivne frister for afregning.

På siden kan du også se og redigere de satser, som budget123 skal anvende til beregningen af moms på budgetterede indtægter og udgifter. 

Auto-moms

Automatisk afvikling af primo-moms er specielt en fordel, når du laver Forecasts, da budget123 selv kan opdele den realiserede periode i relation til, hvornår de fremtidige betalinger falder. Fx kan du i et Forecast med budgetstart maj, se, hvis du har kvartalsvis momsafregning, at den samlede moms-gæld ultimo april afregnes i 2 rater. I juni afregnes momsen for de realiserede til i 1. kvartal (jan. – marts = Q1), og i september for april realiseret. I september sker der selvfølgelig også en afregning af den budgetterede moms for maj og juni.

Indstillingen for Automatisk afvikling af primo-moms er lokal, da der er enkelte tilfælde, hvor funktionen ikke giver mening. Det gælder, hvis du opretter en budgetmodel (ikke et forecast), der starter ”skævt” i forhold til perioderne for kvartals- og halvårsmoms. Fx en budgetmodel, med start februar eller marts, når du har kvartalsmoms. I det tilfælde kan systemet ikke vurdere/vide, hvor meget af den åbningsbalance, du lægger ind for moms, der vedrører henholdsvis Q4 og Januar. Derfor slår automatikken fra, og du må selv afvikle primobeholdningen (tastes med minus på momsafregningskontoen).  

De lokale Momsindstillinger kan du ændre i én model, uden at det påvirker dine øvrige modeller. Opretter du en ny model, på baggrund af en anden model ["Kopier opsætning fra:"], vil momsindstillingerne kopieres til den nye model.

Afgifter

Får din virksomhed fradrag for afgifter, håndteres dette på følgende vis. En Driftskonto angives på kontoplanen til at 'Værdiregulere' til en balancekonto, og denne balancekonto markeres med MOMS (yderst til højre). Fradraget som budgettres i driften, får i første omgang ingen likviditetseffekt, men overføres til balancekontoen, og i forbindelse med Momsafregningen modregnes Afgifts-fradraget.

OBS

Driver du virksomhed i Norge eller Sverige, har du mulighed for at afregne norsk og svensk moms. Ønsker du at skifte momsberegningsland til Norge eller Sverige (se under Virksomhedsoplysninger), bedes du kontakte budget123.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.