Likviditet

 

Likviditetsbudgettet viser en beregning af ind- og udbetalinger, den månedlige likviditetsforskydning og dermed den beregnede saldo på bankkontoen ultimo måneden.

Beløbene i likviditetsbudgettet påvirkes bl.a. af de indstillinger, du har valgt for kredittider, moms og renter. Kredittider angiver du enten ved at trykke på indstillinger i menuen i venstre side og derefter på kredittider, her får du det fulde overblik over dine konti med kredittider, hvor du kan rette dem. Du kan også rette kreditid ved at klikke på et kontonavn. Husk du kan oprette ekstra linjer til din kontospecifikation, for at detaljere din likviditetsberegning. Moms og renter arbejder du med under Indstillinger, i menuen til venstre.


Moms og likviditet

Husk, at hvis der er moms på en konto, og kredittiden er lig 0, vil en budgetteret omsætning på 100 t.kr i januar vises som en indbetaling på likviditeten på 125 t.kr i januar og en tilsvarende momsbetaling i hhv. februar eller maj (det afhænger af, om momsen afregnes månedsvist eller kvartalsvist).

Afvikling af primobeholdninger

Det vigtigt, at du sørger for at afvikle dine nye primobeholdninger, særligt for moms, debitorer og kreditorer, dvs. at du i Forudsætningsbalancen angiver, hvornår du forventer at modtage indbetalingerne fra dine kunder, og hvornår du forventer at betale dine regninger.

Du har nu også muligheden for at afvikle dine primobeholdninger automatisk, så du ikke længere selv skal indtaste manuelt. Dette kan du gøre under indstillinger i menuen i venstre side, hvor du kan afvikle din primomoms, kreditorer og debitorer.

Se vores miniguide til likviditetsbudgettet her eller tjek Sammenhængene i budget123 ud her.

A-Skat og AM - inflationshjælp

Indbetalingsfristerne for AM-bidrag og A-Skat er som følge af den høje inflation rykket, og for små og mellemstore virksomheder betyder det, at de pågældende poster for juli og august 2023 først skal betales i hhv. oktober 2023 og februar 2024. Den nemmeste måde at håndtere dette på i budget123, er ved at oprette 2 Kontospecifikationer på lønkontoen. På de ekstra linjer angives en kredittid på hhv. 90 dage og 180 dage, og lønbeløbet splittes i 2 dele, så AM-bidrag og A-Skat budgetteres særskilt på de 2 nye linjer. Derved opnås den korrekte likviditetsvirkning i relation til regeringens tiltag.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.