Formler

 

Med modulet Formler kan du lave budgetberegninger og sætte afhængigheder op imellem konti. Det kan være du vil beregne dit vareforbrug baseret på din omsætning, fragt som direkte afledt af salg til udland, eller din lønomkostning ud fra antal ansatte. Modulet er perfekt til simulering.

I menuen til venstre, under Moduler >> Formler kan du se alle de formler og variabler, der er oprettet i budget123.
Det er samtidig stedet, hvor du opretter nye og redigerer/ sletter eksisterende formler.

Formeloversigten

Ud for hver formel kan du se, hvilken konto i den aktive model, formlen anvendes på, og hvordan beregningen er sat sammen.

Opret formel

Start med at gennemtænke den beregning/afhængighed du ønsker at sætte op i budget123. Her vil vi bruge beregningen af Vareforbrug som eksempel. Vi ønsker at beregne vareforbruget som en andel (25%) af den samlede omsætning.

budget123 skal altså beregne:

[Vareforbrug] =  [Omsætning i alt]  *  [vareforbrugsprocent]   

Vareforburg   =  (Sum)Konto          *           x %

Med budget123s terminologi svarer det til:

Formel          =   Element               *         Variabel

Start med at oprette en formel, angiv navn og enhed for formlens beregning. Klik nu på [Indsæt element] (da sumkontoen allerede findes er den et Element) og vælg så den relevante konto.

Vælg så [Opret variabel]. Og vælg hvordan matematikken skal være, altså [ * ] i operator.

Navngiv, vælg enhed (%), og opret så variablen.

Du behøver ikke taste procent-værdierne (25%) nu, men kan vente til du har hæftet formlen til den relevante udgiftskonto. Klik nu [Opret formel].

Anvend formlen

Når du har oprettet formlen, går du i menuen til venstre, finder den relevante specifikation, og der klikker du på kontonavnet på den konto hvor formlen skal anvendes - der hvor udregningens resultat skal placeres. 

Kontospecifikationen vælger du [Indsæt formel] og vælger den formel du lige har oprettet. Når Formlen er hæftet til kontoen, kan du klikke på navnet, dels for at se hvordan beregningen er sat sammen, dels for at redigere formlen eller variablernes værdier. Det er her du skriver 25 i nogle eller alle måneder, ud for %-tegnet. Husk variablens værdier kan varierer fra måned til måned hvis du ønsker det.


 

Formler er globale

Vær opmærksom på, at formler er globale. Det betyder, at de er ens og automatisk oprettes i alle dine modeller. Derimod er værdierne, der indgår i formlen, lokale, ligesom tilknytningen til en finanskonto er lokal - altså specifik for den enkelte model.

Cirkulære referencer

budget123 beskytter dig ikke imod cirkulære referencer, dvs., beregninger, der refererer til sig selv. Du skal derfor selv tjekke dine formler og resultaterne. Vær også opmærksom på, hvilke enheder de enkelte led i dine formler har, fx. kan du ikke plusse [kr] med [%].

 

Variable

Når du opretter en formel, opretter du ofte også Variable, der skal indgå i beregningen. Variable betegner en målbar mængde eller et udtryk, der kan variere over tid.

Eksempler på variabler er 'antal ansatte', 'priser', 'procentsatser' og lignende.

Du navngiver selv dine variable og angiver de værdier, der skal gøre sig gældende i budgetperioden.

Opret variabel

Variabler er globale

Vær opmærksom på, at variablen er global, hvilket betyder, at den oprettes i alle modeller. Omvendt er værdien på variablen lokal, så værdierne, du taster, findes udelukkende i den aktive model.

Når du opretter en ny model, kan du kopiere alle dine variablers værdier til den nye model blot ved at vælge dette under 'Kopiér opsætning fra:".

Rediger variabel

For at redigere en variabel går du til Moduler, vælger Formler og klikker på dens navn på oversigten. Du kan også ændre værdierne for variablen ved at klikke på den konto, hvor variablen (formlen) er anvendt. Der klikker du på kontonavnet, så på formlens navn.

Rediger variabel

Husk, du hurtigt kan ændre alle værdierne ved at klikke på enhedsangivelsen i hver linje og anvende en af de Fordelingsnøgler, der kommer frem.

Se vores miniguide til formler her.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.