Drift

 

Driftsrapporten viser dig resultatet af den daglige drift, også kaldet resultatopgørelsen. Rapportens indhold (linjer og summer) afhænger dels af, hvilke kontogrupper og sumkonti I har i jeres regnskabssystem, dels af indstillingerne på Kontoplanen under Globale Indstillinger.

Specifikationer på driftsrapporten

Hvis du arbejder med budgettet, så kan du fra rapporten Drift dykke ned i hver enkelt linje ved at klikke på linjens navn. Du springer hermed til den specifikation eller kontogruppe, der indeholder budgetværdierne (alternativt kan du finde samme tabel i menuen til venstre under Specifikationer). Herfra kan du vende tilbage til Driftsrapporten ved at klikke på Specifikationens navn.

Driftsrapporten

Husk, at alle værdier er ekskl. moms.

Sumlinjer på driftsrapporten

Linjerne, og de totaler, som vises på Driften, er som udgangspunkt defineret af jeres kontoplan, men under Kontoplanen i de Globale indstillinger kan du vælge, hvilket detaljeringsniveau du vil have vist på rappporten. Er en Kontogruppe markeret som ”Specifikation", svarer det til en linje på rapporten Drift. Er gruppens sumkonto markeret som ”Sumlinje på Driftsrapport”, vil der blive vist en linje med summen af de ovenstående linjer.

Løse konti

Hvis du på rapporten får en Advarsel om, at der er ”løse” konti, så skal der ryddes en smule op i kontoplanen. Her kan du læse mere om, hvad ”løse” konti er.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.