Koncernmodeller

Klik på Modelnavnet i toppen af billedet for at komme til Modeloversigten. Her kan du oprette nye modeller til håndtering af f.eks. nye budgetversioner eller nye budgetter af varierende længde.

Modeller er det overordnede skelet, som har betydning for, hvordan resten af arbejdet med budgetter giver sig ud. Det skal forståes på den måde, at det er modellen, der bestemmer, hvor lang budgetperioden er. 

I modeloversigten kan du finde de forskellige modeller, som er oprettet, og du kan skifte mellem disse. Når du kobler en dattervirksomhed sammen med koncernen, er det vigtigt, at de modeller der skal kobles i dattervirksomheden og i koncernen, har samme længde og samme starttidspunkt.

Modelvisninger for koncerner

Som dattervirksomhed kan du vælge at klarmelde en eller flere modeller til koncernen, og i den enkelte model i koncernen vælger du under Synkroniser i øverste højre hjørne, hvilken model fra dattervirksomheden du vil indlæse.

Opret ny model

For at oprette ny model, skal du klikke på [Opret model], placeret øverst i modeloversigten. 
Her indtastes navn og periodens start og længde  

Kopier opsætning fra andre modeller

Hvis du har oprettet andre modeller, er det muligt at kopiere opsætningen herfra. På den måde overføres indstillinger i forhold til valutakurs, eliminering,  diagrammer og lignende. 

Er der derimod behov for at starte helt uden indstillinger, vælges basisindstillinger i stedet. Her skal du dog huske selv at rette valutakursen og elimineringen, så det passer med det, virksomheden oplever. 

Modeloversigt for koncernvisning

Forecast i koncernen

I koncern-licenser har du ikke mulighed for at oprette et Forecast på modeloversigten, sådan som du kan i datter-licenserne. Der er nemlig ikke er krav, at samlige virksomheder i koncernen laver forecasts, for at du i koncernen kan danne dig et overlbik.

For hver model i koncernen, vælger du hvilken klarmeldt model fra dattervirksomhederne der skal indregnes, og hvis de valgte modeller er Forecast, bliver koncernens model automatisk til et forecast.

Det vil sige, de måneder der er realiseret i datterselskabernes forecasts, bliver markeret med en baggrundsfarve og får kolonneoverskriften Realiseret. Hvis ikke alle virksomheder har realiseret den pågældende måned/periode i deres forecast, ændres kolonneoverskiften til Real/Bud.

Hvis kontogruppen ikke er foldet ud, så man kan se de enkelte virksomheders bidrag til gruppen, og der er en blanding af budget og realiserede tal for måneden, anvendes en svagere baggrundsfarve, se fx april og maj på Direkte omk. i alt i billedet herover..

Valuta-kurser i Forecasts

Hvis ét eller flere af dine selskaber i koncernen har en anden stamvaluta, vil tallene for de realiserede periode i de klarmeldte modeller, automatisk anvende de realiserede valutakurser du har lagt ind under Indstillinger.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.