Konto-linksbudget123+

 

Globale indstillinger

Konto-linking er et spørgsmål om at placere dattervirksomhedernes konti i den fælles konsoliderings-kontoplan. Dette er en væsentlig forudsætning for hele konsolideringen, så det er afgørende, at du er omhyggelig med konto-linkingen.

Klik på Konto-links i menuen Globale indstillinger.


Auto-link

Konto-links møder du to handlemuligheder: dels knappen [Auto-link], dels en drop down-liste med dine dattervirksomheder. Hvis ingen dattervirksomhed er valgt, vil du kun kunne se Koncern-kontogrupperne i venstre kolonne. I så fald vælger du en virksomhed til i listen.

budget123+ koncern kontolinks

 

Omvendt - hvis flere dattervirksomheder er valgt, vil du for hver kontogruppe i konsoliderings-kontoplanen blive præsenteret for de konti, hver enkelt dattervirksomhed har tilføjet netop denne gruppe. Eventuelle ikke-linkede konti finder du listet i højrekolonnen, hvorfra du du kan trække dem til den ønskede placering, enten enkeltvist eller på gruppeniveau.

Auto-link – når kontonumrene stemmer overens

Når du klikker på knappen [Auto-link] placerer budget123 automatisk datterselskabets konti i konsoliderings-kontoplanen. Auto-link placerer konti efter deres kontonummer, og fungerer derfor kun, hvis kontogrupperne i moder- og dattervirksomhedens kontoplaner er afstemt.

Efter endt auto-linking vil du se, at de linkede konti nu ligger som underkonti i lyse felter på en mørkere grå baggrund. Baggrunden markerer grupper i konsoliderings-kontoplanen.

koncern budgettering

Du kan manuelt kontrollere auto-linkede konti

Hvis der er konti, som systemet ikke kan placere, vil de stå tilbage i kolonnen til højre, og hvis budget123 placerer konti uhensigtsmæssigt, kan du manuelt flytte dem til den korrekte placering. Grib blot fat med musen og træk konti hen, hvor de hører til.

Manuel konto-linking – på gruppeniveau

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem kontonumrerne på de kontoplaner, du skal linke, kan du placere dattervirksomhedens konti manuelt. Du behøver ikke lave denne øvelse på kontonummer-niveau, for du kan trække og slippe hele grupper ad gangen.

Grib fat i sumkontoen (i eksemplet konto 1099), hvis du vil tilføje hele gruppen (dvs. 1099 + underkontiene 1010, 1015 og 1020) til en anden gruppe i konsoliderings-kontoplanen.

koncern budgettering, ikke linkede konti

Konto-linking af sum konti:

sumkonti-kocern-kontoplan-sumtegn; koncern rapportering: koncern-budgettering: koncern-rapportering

Når du ser et sum tegn til venstre for et konto nummer, betyder det at kontoen er en sumkonto, og ikke er nødvendig at linke. Grunden til at den ikke behøves at blive linket er, at budget123+ summerer konti på baggrund af koncerns kontoplanen.

Sumkonti på dashboards:

Vælger du en virksomhed/sumkonti under dashboard, får du værdien på selve kontoen, som den vil fremgå i regnskabet.

 

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.