Valutakurser til indregning

 

Indregning af dattervirksomhed i 'fremmed' valuta

Hvis en af dine dattervirksomheder anvender en anden valuta end koncernlicensens, skal du angive de valutakurser, som virksomheden skal indregnes med.

Indregningen sker efter Nettoinvesteringsprincippet, hvor kursen til resultatopgørelsen er gennemsnitskursen i en given måned, og kursen til aktiver og passiver er ultimokursen i den givne måned.

Du skal både angive kurser for budget og realiserede tal, og hvis du ønsker at sammenholde dine tal med realiserede tal året før, er det også vigitgt, at du ligeledes anfører indregningskursen for året før.

For koncerner med danske kroner som valuta, har vi lagt et link ind til Danmarks Nationalbank. Her finder du nemt historiske kurser for en lang række valutaer. I eksemplet herunder er valgt Britiske pund og Norske kroner, både Månedgennemsnit og Månedsultimo, for perioden fra januar 2014 (2014M01) til maj 2015 (2015M05).

Herefter får du en fin tabel med alle de valgte kurser. Tabelle kan gemmes i Excel til senere dokumentation.

De historiske kurser kan du nu taste i budget123+ under Indstillinger >> Valutakurser. Tabellen vil automatisk indeholde alle de valutaer, som dine dattervirksomheder anvender.

Åbn evt. to vinduer og copy/paste.

Når der er angivet en faktisk kurs for en måned, er denne Global, dvs. den gælder på tværs af modeller. Den kurs, som angives til budget, har du mulighed for at ændre fra model til model, så du også nemt kan lave scenarier, der viser konsekvensen af valutakurs-ændringer i fremtiden.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.