Eliminering i budget123+

Sådan eliminerer du koncerninterne transaktioner

For at fjerne effekten af koncerninterne transaktioner laves en eliminering, så det kun er koncerneksterne poster, der indgår i regnskabet og budgettet for koncernen.

I budget123+ finder du i menuen til venstre Eliminering. I matricen med koncernens virksomheder, vælger du hvilke to virksomheder, du vil oprette en eliminering imellem. Klik på [ + ] for at oprette en eliminering. 

Opret eliminering

Når du opretter elimineringen, skal den have et navn. Dernæst vælger du en konto i det "sælgende"/"afgivende" selskab, og om elimineringer skal angives som et beløb eller en %-sats. Derefter vælger du en konto i det "købende"/"modtagende" selskab. Læg mærke til tabellen, der nu bliver fyldt med de data budget123+ har på de valgte konti. I rækken i midten angiver du nu, de beløb eller procenter, som skal elimineres.

Klik på [oversigter] for at se de oprettede elimineringer. Du kan vælge, at filtrere på en eller to virksomheder, eller at vise alle oprettede elimineringer. På eliminerings-oversigterne kan du aktivere/deaktivere, redigere og slette elimineringerne.

Når du gemmer elimineringen, aktiveres den automatisk, og du vil på rapporterne nu kunne se en linje med eliminering.

Elimineringer i brug

I budget123+ er det både regnskabstal og budgettal, der kan elimineres, og du kan derfor i elimineringer både taste i kolonner med Realiserede tal og kolonner med Budgetterede tal. Husk at skifte Visning når du angiver dine elimineringsværdier, så du både har tal/procenter for den realiserede periode og for budgetperioden. Vi anbefaler at du anvender Visningen MÅNEDER og vælger sidste måned i modellen, når du opretter en eliminering.

Eliminerings-eksempler

 

Hvis du vil læse mere om koncernregnskaber og eliminering, så er siden her et godt sted at starte; https://da.wikipedia.org/wiki/Koncernregnskab

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.