Eliminering i budget123+

Sådan eliminerer du koncerninterne transaktioner

I budget123+ finder du i menuen til venstre Eliminering. På oversigten med Elimineringer kan du 'filtrere' ved at vælge en eller flere virksomheder i toppen af siden. Vælger du kun en virksomhed, ser du alle de elimineringer virksomheden er indblandet i. Vælger du to virksomheder, ser du de elimineringer som er lavet imellem netop disse to virksomheder, osv. Husk også, at du kan sortere listen med elimineringer, ved at klikke på kolonneoverskrifterne i oversigten.

I en koncern konsolideres alle dattervirksomheder samt moderselskaber, og det er her eliminering kommer i spil. Man skal være opmærksom på dobbeltregning og koncerninterne forhold, når man konsoliderer til moderselskabet og koncernen. En eliminering er hvor man fjerner effekt af koncerninterne transaktioner, og dermed er det kun koncerneksterne poster som indgår i regnskabet. Et eksempel kan være kapitalandele i et datterselskab, men det kan også være køb og salg mellem to virksomheder, som hører under samme koncern.

I budget123+ finder du Eliminering i menuen til venstre. På oversigten med Elimineringer kan du 'filtrere' ved at vælge en eller flere virksomheder i toppen af siden. Vælger du kun en virksomhed, ser du alle de elimineringer virksomheden er indblandet i. Vælger du to virksomheder, ser du de elimineringer som er lavet imellem netop disse to virksomheder, osv. Husk også at du kan sortere listen med elimineringer ved at klikke på kolonneoverskrifterne i oversigten. På elimineringsoversigterne kan du også aktivere/deaktivere, redigere og slette elimineringerne. Når en eliminering deaktiveres, fjernes effekten af elimineringen og elimineringen kan dermed aktiveres igen senere.

 

Elimineringsoversigten

På oversigten kan du se alle elimineringer som er oprettet i denne model. Vælg Viksomhed for at filtrere, og klik på kolonneoverskrifterne for at sortere. På eliminerings-oversigterne kan du også aktivere/deaktivere, redigere og slette elimineringerne.

 

 

Opret eliminering

Når du opretter elimineringen, skal den have et navn. Dernæst vælger du type af eliminering, dvs. om elimineringer skal angives som et beløb eller en %-sats. Vi vil anbefale en %-angivelse. Når denne funktion anvendes, kan du angive en procentsats af en kontos beløb, der skal elimineres. Du skal også vælge hvilken vej elimineringen skal vende – dvs. hvilken kontos beløb der bestemmer størrelsen på elimineringen. Der kan vælges mellem ”Procentsats fra sælgende virksomhed” og ”Procentsats fra købende virksomhed”. Hvis der forekommer ændringer på den konto, som man trækker en %-andel af, så vil beløbet automatisk ændre sig. Hvis man har valgt at taste et beløb, skal du selv rette dette beløb, hvis der skal ske ændringer.

Når du har valgt den sælgende virksomhed, og hvilken konto der skal benyttes, vil denne kontos saldo blive vist i tabellen. Det samme er gældende når du har valgt den købende virksomhed og dennes konto – se nedenstående billede. Dette kan være et hjælpeværktøj til at finde ud af, hvilken vej elimineringen skal vende. I den midterste række skal du angive hvilken %-sats, der skal elimineres. Billedet viser et eksempel, hvor det er 100% af den købende virksomheds konto, som skal elimineres på den sælgende virksomheds konto.

 


 

Eksempler på Eliminering

Eksempel 1: Intern omsætning

En koncern består af 2 datterselskaber – ”Hus og Hegn” og ”Sten og Fliser”. De sælger og køber varer indbyrdes, og i dette eksempel har ”Sten og Fliser” købt varer af ”Hus og Hegn”. Der er listet disse oplysninger:

-     ”Hus og Hegn” har solgt varer til ”Sten og fliser” til en pris på 400 kr. ”Hus og Hegn” har købt varerne fra en ekstern leverandør for 200 kr.

-     ”Sten og fliser” har derefter solgt varerne videre for 600 kr. til en helt 3. selskab/virksomhed, som ikke er en del af koncernen.

”Hus og Hegn” har dermed:

-     Omsætning:                  400 kr.

-     Vareforbrug:                -200 kr.

-     Resultat:                       200 kr.

”Sten og Fliser” har dermed:

-     Omsætning:                 600 kr.

-     Vareforbrug:                -400 kr.

-     Resultat:                       200 kr.

Koncernens resultat er:

-     Overført resultat – ”Hus og Hegn”: 200 kr.

-     Overført resultat – ”Sten og Fliser”:     200 kr.

-     Koncern resultat:                              400 kr.

 

 

”Hus og Hegn”

”Sten og Fliser”

I alt/Koncern

Omsætning

400

600

1000

- Vareforbrug

200

400

600

Resultat

200

200

400

Resultatet er korrekt, men omsætning og vareforbrug på koncernbasis er ”kunstigt højt”, da den interne handel på 400 kr. kommer med, når det sammendrages (summes sammen) i koncernen. For at få et retvisende billede på koncernniveau, skal denne interne omsætning og vareforbrug elimineres:

 

”Hus og Hegn”

”Sten og Fliser”

Eliminering

I alt/Koncern

Omsætning

400

600

400

(400+600-400=) 600

- Vareforbrug

200

400

400

(200+400-400=) 200

Resultat

200

200

 

 400

Dette kan også illustreres ved hjælp af t-konto:

Hvordan gør vi det så i budget123+?

I koncernen klikkes på ”Eliminering” i venstremenuen og trykker ”Opret eliminering”. Navnen på elimineringen kan fx være ”Eliminering af intern omsætning”, og der vælges indtast værdi, da man ved, at det er 400 kr. der skal elimineres.

Den sælgende virksomhed er ”Hus og Hegn”, da de sælger varer til ”Sten og Fliser”, som derfor er den købende virksomhed.

Vælg derefter de konti, hvor salget og købet går ind på. Den sælgende virksomhed, ”Hus og Hegn”, skal eliminere på deres omsætning, så derfor er der valgt den tilhørende salgskonto: 4900 – Other sales. Den købende virksomhed, ”Sten og Fliser”, skal eliminere på deres vareforbrug, og derfor findes den tilhørende konto i omkostningerne: 1320 – Direkte omkostninger varer u/moms inden.

Salget er foregået i januar måned 2021, og dermed er der tastet de 400 kr., som skal elimineres, i denne måned i tabellen. Hvis salget forekommer hver måned, skal de 400 kr. stå i alle månederne.

Det vil nu vises i driftsrapporten i koncernen under omsætningen og direkte omkostninger:

 

Hvis du vil læse mere om koncernregnskaber og eliminering, så er siden her et godt sted at starte; https://da.wikipedia.org/wiki/Koncernregnskab

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.