Print af samlet koncern-rapport

 

Vælg Eksporter i menuen til venstre, og du kan nu vinge alle de rapporter og undersider af, som du ønsker at medtage i udskriften. Du kan enten vælge at udskrive til .PDF eller at eksportere det hele til en samlet excel-fil.

Specifikation

Hvis du ønsker at printe en udspecificeret oversigt med alle eller flere konti, så kan du vinge dine koncern-konto-grupper af i listen. På den måde kan du udskrive en rapport med alle noterne (fx på kontoniveau) for alle selskaberne. Ud for de forskellige koncern-kontogrupper angiver du med flueben om denne specifikation skal skrives ud.

Da du også kan vælge, at sætte flueben i alle mellem-totalerne, som fx dækningsbidrag eller Gross profit, kan du komme til at printe de samme kontointervaller flere gange. Så I de tilfælde hvor dubletter kan forekomme, vil de berørte specifikationer/sumlinjer blive markeret med et blåt (i). Klik på (i)'et for at se en grafisk forklaring.

 

Vis virksomheder

En yderligere indstilling du kan arbejde med i forhold til eksporten, er valget af om du vil have vist alle virksomhederne for hver linje på den valgte rapport-side. Det er samme funktionalitet som du har inde på selve rapporten, hvor du med +, åbner en linje og se hvad de enkelte virksomheder bidrager med til den pågældende post.

Hvis der ikke er valgt noget noget ved [Vis virksomheder] vil udskriften være foldet ind/ud, sådan som de står angivet på rapporten.

Indstillinger til eksport

I toppen af siden finder du [Indstillinger til eksport], hvor du nemt uploader et logo til forsiden af dine rapporter, og angiver top- og fodnoter til printet. Top- og fodnoter bliver både sat på printet i forhold til .PDF og i Excel.

Husk, at hvis du skal ændre oplysningerne til de tekster som sættes på forsiden eller i noterne, så klik på koncernens navn øverst til højre.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.