Dashboards i koncernen

 

I koncernlicensen har du mulighed for at oprette forskellige Dashboards, sådan som du kender det fra virksomhedslicenser. Hvert Dashboard kan have sit eget formål i forhold til rapportering, og du kan navngive og oprette lige så mange du har lyst til.


Vælg Dashboard i menuen til venstre, og klik på Opsætning for at redigere, slette eller oprette nye Dashboards. På Dashboardene kan du indsætte diagrammer, kommentarfelt og tabeller med de nøgletal som er vigtige for jer.

Koncern diagrammer

Opsætningen og designet af diagrammer til dine dashboards i koncernen kan du læse meget mere om her - koncerndiagrammer. Du kan både lave diagrammer som indeholder data fra koncern-niveau, og diagrammer på virksomhedsniveau. Det kan fx tit være interessant at vise udvikling på bankkontoen for de enkelte virksomheder, eller en kurve med koncernens samlede likviditet.

Kommentar til dashboards

På rapporterne kan der være behov for at tilknytte en kommentar, eller forklaring, til udviklingen i tallene. Du kan derfor, ved at klikke på dahboardets navn, aktivere et tekstfelt. Hvis der er behov lange forklaringer, eller opremsning af budgetforudsætninger, kan det være en god ide, at lave et dashboard som kun indeholder et tekstfelt.

 

Tabeller med dashboardlinjer

Som du kender det fra dashboards i dattervirksomhederne, kan også på koncernniveau lave specielle rapporter, hvor du selv definerer indholdet til tabellen på dashboardene. Du læser mere om hvordan dashboardlinjerne laves her dashboard-linjer. Du kan fx bygge en pengestrømsopgørelse for koncernen, en komprimeret bestyrelsesrapport med de absolutte hovedtal for koncerne, eller en rapport der sammenholder KPI'er fra dattervirksomhederne.

Dashboardene giver er en fantastisk mulighed til at lave supplerende rapporter. Det er din mulighed for at vise dine samarbejdspartnere og kollegaer hvilken retning koncernen bevæger sig i, og den historiske udvikling af den økonomiske situation. Hvis du formår at vælge de helt rigtige konti ud, vil du øge sandsynligheden for at din modtager forstår situationen bedre, og derfor kan hjælpe jer med at opnå de mål i har sat i virksomheden.

Opret/rediger dashboardlinjer

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.