Kontoplanen

 

Kontoplanen er bestemmende for den struktur, du finder i budget123. Kontoplanen kommer direkte fra dit regnskabssystem og synkroniseres løbende med ændringer, du måtte foretage i regnskabssystemet.

I oversigten finder du f.eks. de indstillinger, der gør, at en gruppe af konti vises som en Specifikation, og de indstillinger, der bestemmer, om en sumkonto repræsenteres på din Driftsrapport og i dit Likviditetsbudget.

Momsindstillingen på den enkelte konto læses også i dit regnskabssystem og indføres automatisk. Du kan manuelt overstyre, om kontoen skal betragtes som momspligtig eller ej i forhold til budgettet, og du kan arbejde med differentieret moms ved at vælge almindelig moms, hotelmoms, repræsentationsmoms eller momsfri i kolonnen Momskode

Egenskaber for driftskonti

Yderst til højre under Likviditetsegenskaber kan du Likviditetsegenskaben værdireguler til
for driftskonti indstille, hvilke konti der skal være Værdireguleringer (f.eks. afskrivninger og vareforbrug fra
lager, der ingen likviditetsmæssig virkning skal have).

Sådan fjerner du likviditetsvirkningen

Hvis du f.eks. ønsker at købe ind til dit varelager i
aktiverne, taster du beløbet i Forudsætningsbalancen
i den måned, du ønsker at ændre din lagerbeholdning.

Vælg herefter den driftskonto, der skal påvirke varelagerkontoen. Når du efterfølgende taster på vareforbrugskontoen i driften, vil beløbene ikke få likviditetsvirkning, men trække på balancekontoen og derved nedskrive beholdningen.

Egenskaber på status-konti

Øvrige ind- og udbetalinger

På status-konti kan du i kolonnen med Likviditetsegenskaber angive, dels hvor i likviditetsbudgettet tallene skal præsenteres, dels om balance-kontoen skal bruges i relation til Investerings- eller Lånemodulet (vælg hhv. Investering eller Gæld), eller til autoamtisk primoafvikling af moms.

Bemærk!

På en Aktivkonto kan du kun vælge egenskaben Investering, mens du på Passivkonti har valgmuligheden Gæld.

Globale indstillinger på kontoplanen

Indstillingerne på Kontoplanen er globale, hvilket betyder, at ændringer her vil have konsekvens for alle dine modeller i budget123.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.