Sideindstillinger

 

Når du eksporterer f.eks. Dashboards og Rapporter til Excel eller PDF for at udskrive dem, har du mulighed for selv at definere, om papirretningen skal være stående eller liggende. Du træffer valget på Sideindstillinger. Find det under Globale Indstillinger (tandhjulene) i øverste højre hjørne.

Du identificerer også selv præcis, hvilke sider du vil have med i eksporten. Sæt og fjern flueben i kolonnen "Medtag i Excel-eksport".

Sideindstillinger

 

Sådan angiver du sideindstillingen

Papirretningen vælger du enten for alle sider (i drop down-listen ud for "Skift alle"), eller ud for den enkelte side.
Sideindstillingen er global

De ændringer, du foretager på Sideindstillinger, gælder uanset hvilken bruger, du er logget ind som, og uanset hvilken model, du har aktiveret.

Sådan indstiller du enhed og antal decimaler

I kolonnen yderst til højre vælger du enhed og antal decimaler for hver enkelt side. Også denne funktion er global og påvirker dermed på tværs af modeller og brugere.

Bemærk!

Under Enheder og Valuta i Globale indstillinger kan du skjule enheder, du aldrig bruger, så de ikke figurerer i drop down-listen de steder, du vælger enhed (f.eks. ved oprettelse/ redigering af dashboardlinjer og ved oprettelse/ redigering af variable, der indgår i formler). Det gør listerne lettere at overskue.

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.