Enheder og valuta

Se film om emnet

Du har fire valutapakker til din rådighed, nemlig euro, kroner, pund og dollars.

For hver valuta angiver du en selv den kurs, som budget123 skal anvende, når du skifter valuta for alle budget- og regnskabstal.

Sådan vælger du enhed og antal decimaler

På alle sider med tal, kan du i øverst højre hjørne se hvilken enhed siden arbejder med - [Sidens enhed]. Du kan enten klikke på enhedsangivelsen eller gå til Globale Indstillinger (tandhjul øverst til højre), for at ændre enheden eller valutaen du ønsker tallene præsenteret i, fx i 'Kr.' eller '1.000 Kr'.

Ligeledes kan du selv vælge, hvor mange decimaler, du vil se, når du skifter mellem de forskellige enheder. Dette foregår i drop down-listen næst yderst til højre.

Enheder til dashboardlinjer

Generelt vælger du enheden for en hel side, men for dashboards er det muligt, at vælge enhed for hver enkelt linje. Det betyder, at du på hver enkelt dashboardlinje kan vælge, om linjen skal følge den generelle enhed på siden, "Sidens enhed", eller den skal være låst til en bestemt enhed, fx % eller $.

Sådan skjuler du enheder, du ikke bruger

På oversigten med Enheder & valuta, kan du i kolonnen yderst til højre vælge hvilke enheder du ønsker at skjule/vise. Hvis du har flueben ud for en given enhed, vil denne figurere som en mulighed, når du f.eks skal vælge enhed til en dashboardlinje, enhed på variabel til formler, eller generelt for siderne.

Enheder og valuta

Hvis du mangler en valuta, så send os endelig en mail ([email protected]),
eller ring til os på tlf: 21 85 18 65

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.