Kontoredigering

 

Når du ændrer noget i kontoplanen i dit regnskabssystem, forsøger budget123 automatisk at indarbejde ændringerne i budget123. 

Når du klikker på knappen [Opdater regnskabstal], kan du se i loggen, om der – ud over nye transaktioner – er foretaget ændringer i kontoplanen. Hvis der blot er oprettet nye konti, behøver du ikke foretage dig yderligere. På Kontoplanen i budget123 vil de nye konti være markeret med grøn skrift.

Hvis der som i billedet herunder er slettede eller flyttede konti, vil du se denne tekst i toppen af billedet:

Kontoredigering

Desuden vil kontiene vil være markeret med rød skrift på Kontoplanen

Løse konti

Kikker du på den røde tekst, kommer du direkte til Kontoredigering.

Kontoredigering

Kontoredigering kan du se, hvilke konti der er slettet eller flyttet. Du kan se, om der er realiserede eller budgetterede værdier på en given konto, og endelig kan du se om den anvendes i andre relationer i budget123 - f.eks. i et diagram eller et nøgletal. I eksemplet ovenfor anvendes konto 3199 i Diagramer og Nøgletal og der er både realiserede tal og budgetværdier på konto 3600.

Du skal nu, yderst til højre, vælge, om  kontoen skal slettes eller flyttes i budget123. Du kan altid flytte den til et nyt kontonummer, men du kan kun slette kontoen, hvis der ikker er er realiserede værdier på kontoen.

Når du klikker på en af de to operationer (slet eller flyt), kommer der en ekstra linje frem i tabellen.

I eksemplet herunder foreslår budget123 at konto 3199 flyttes til konto 3149, da de to konti har præcis samme navn, og da 3149 er en ny konto. Finder du ikke den rette konto under 'Nye konti sorteret efter relevans' ligger samtlige konti sorteret efter kontonummer umiddelbart efter.  

Kontoredigering - flyt

Når du som det sidste klikker på [Udfør], bliver du ført til Kontoplanen, hvor du kan se konsekvenserne af redigeringen. Vi anbefaler på det kraftigste, at du med det samme tager hånd om kontoredigeringen, når opdateringsloggen fortæller, at der er sket ændringer.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.