Modeloversigten

 

Oversigten viser dig alle de modeller, der er oprettet. Klik på modelnavnet i toppen af billedet for at komme til oversigten. På oversigten kan du aktivere en anden model, oprette nye modeller, eksportere og importere tal til og fra Excel. Se, hvordan du opretter en ny model i filmen nederst på siden.

Ligeledes kan du aflæse detaljer om hver enkelt models oprettelse og model-/ budgetperiode. Vær opmærksom på, at der er tale om et Forecast, hvis modelperioden er længere end budgetperioden.

Modeloversigten

Den aktive model

I kolonnen Aktive model skifter du imellem de forskellige modeller. Du kan altid se, hvilken model, der er aktiv, da dens navn figurerer umiddelbart over sidens titel. For hver model kan du holde musen over [Noter] for at se en mouse-over med tekst, du har noteret.

Bemærk!

Du kan kun oprette og redigere noter i aktive modeller, mens du kun kan slette modeller, der er inaktive.

 

Se filmen

Nyt budget = ny model

En model er rammen om et budget, og den definerer bl.a. den periode budgettet skal strække sig over.

Er I en dattervirksomhed?

Hvis din virksomhed indgår som datterselskab i en koncern, der har konsolidering, vil din Modeloversigt se en smule anderledes ud. Den vil være udstyret med ekstra funktionalitet, du skal bruge til at klarmelde modeller til konsolidering.

Modeloversigt i datterselskab

Gå til Konsolidering » Synkronisér data for yderligere vejledning.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.