Automatisk afvikling af primomoms

Under Momsindstillinger har du mulighed for at vælge Automatisk afvikling af primomoms, vel at mærke, hvis den aktive models start og momsafregnings-typen harmonerer. Hvis modellen starter "skævt" i forhold til de perioder som er gældende for Kvartals- og Halvårsmoms, vil den momsbeholdning som ligger i primo, ikke entydigt kunne afvikles automatisk af systemet.

Ved månedsvis momsafregning, vil budget123 altid vide, hvornår afregningstidspunktet for primobeholdningen er. Og derfor vil Automatisk afvikling altid være mulig, med månedsvis momsafregning. Det samme gør sig gældende for Forecast, hvor budget123 automatisk ser på den realiserede periode, her ud fra kan beregne afregningstidspunkterne.

I tabellerne herunder kan du se, hvilke måneder du kan starte en budgetmodel, og anvende automatisk afvikling, for henholdsvis Kvartals- og Halvårlig momsafregning.

Kvartalvis momsafregning

Afregningstidspunkter vil være marts, juni, septeber og december, og automoms kan anvendes når budgetstart er sammenfaldende med momsperiodens startstidspunker, dvs. januar, april, juli og oktober. Starter din model i de øvrige måneder, må du afvikle primomomsen manuelt. 

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Automoms Ja  Nej  Nej  Ja Nej  Nej  Ja Nej  Nej  Ja Nej  Nej 

Halvårlig momsafregning

Afregningstidspunkterne marts og september, og Automomms kan ikke anvendes for budgetmodeller med start i februar, marts, august og september. Modelstart i de øvrige måneder vil være okay, i forhold til automoms, da primomsen entydigt kan antages af skulle afvikles i marts eller september.

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Automoms  Ja Nej  Nej  Ja   Ja  Ja  Ja  Nej   Nej   Ja  Ja Ja

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.