COVID-19: Støttepakke til erhvervslivet

Folketinget har har af flere omgange indført jælpepakker til de danske virksomheder. Tiltagene i pakkerne har bl.a. betydning for betalingsfrister og refundering af moms.

Du kan læse mere om hjælpepakken her.

Vi har opdateret budget123 med muligheden for at 'aktivere' disse nye datoer, med betydning for dit likviditetsbudget. Hvis du har aktiveret fluebenet, får du automatisk de nyste momsafregningstidpunkter i budget123, efterhånden som vi får dem implementeret. Senest er betalingstidspunkterne opdateret i systemet d. 8/9 2020.

Du skal aktivt vælge at skifte til de nye betalingspunkter, hvilket gøres under  Indstillinger >> Moms, og til højre for dropdownlisten med momsafregning aktiveres de nye tidsfrister.

Indstillingen er lokal, dvs. den er nu kun aktiveret i den aktive model (og nye modeller du opretter på baggrund af denne), men ikke i tidligere modeller.

Forecast

Husk, når du opretter et forecast, så vil det altid være med udgangspunkt i en eksisterende model - det betyder, at dit nye forecast bliver oprettet med de samme indstillinger. Så tjek at du opretter fra en model/forecast hvor de nye momsbetalingsfrister er aktiveret, eller aktiver dem efter oprettelsen.

 

Koncern

Er din virksomhed en del af en koncern, så skal du huske igen at klarmelde modeller igen efter du har aktiveret de nye momsbetalingsfrister. Først da vil du få flyttet konsekvenserne af de nye beregninger over i koncernen.

 

Negativ moms

Vi har endvidere ændret i forhold til tilbagebetaling af negativ moms (moms til gode), så udbetalingen af moms til gode flyttes til første måned efter ”afregningsperioden”. Dette bliver slået til, når man anvender de nye momsbetalingstidspunkter.

Det vil fx betyde, at en kvartalsmomset kunde med negativ moms i første kvartal, vil få moms tilbage i april osv. Hvis du selv tidligere har lavet en manuel korrektion i forhold til hvornår I søger momsen tilbage,skal denne korrektion nu fjernes eller redigeres.

 

A-Skat og AM

Indbetalingsfristerne for am-bidrag og A-Skat er som af Conona også rykket, og for små og mellemstore virksomheder betyder det, at de pågældende poster for maj, juni og juli, først skal betales i hhv. sept. okt. og nov. Den nemmeste måde at håndtere dette på i budget123, er ved at oprette en Kontospecifikation på lønkontoen. På den ekstra linje angives en kredittid på 120 dage, og for de 3 måneder splittes den budgetterede lønsum i 2 dele. Derved opnås den korrekte likviditetsvirkning i relation til regeringens tiltag.

Opsplitningen kan eventuelt sættes op/beregnes ved hjælp af modulet formler, men da det kun er 3 måneder der skal deles er det lige så hurtigt at regne i hånden og taste ind.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.