Roller

 

 

Sådan arbejder du med Roller

I budget123 kan du oprette forskellige Roller. Rollerne kan anvendes i relation til forskellige brugere, så hver bruger tildeles en rolle, der definerer hans/hendes rettigheder. Alternativt kan du som single-bruger vælge at anvende rollerne i relation til de forskellige arbejdsprocesser, du har i budget123.

Rolleoversigt

Eksempel på tildeling af rolle

For hver rolle kan du angive rettigheder (læse-/redigere-/oprette-/slette- osv.) i relation til Modeller, Konti, Dimensioner og Menupunkter. Det betyder, at du hurtigt kan oprette f.eks. en rolle til hver afdelingsleder og afgrænse denne, så han/hun kun kan budgettere på sin egen afdeling, måske endda kun på enkelte finanskonti. Når budgettet så er lagt, ændres rettighederne til en læseadgang, og den enkelte afdelingsleder kan nu løbende hente en budgetopfølgning på sit område.

Roller

Vil du herefter gøre det ekstra simpelt for f.eks. afdelingslederen, skjuler du alle de menupunkter (under Sider & funktioner), han/hun ikke har behov for at kunne tilgå.

Lås budgettet for redigering

Via rollerne kan du også låse og åbne mulighederne for at ændre i budgettet. Når budgettet er vedtaget, låser du det for at hindre utilsigtet redigering af tallene. Du kan både låse det for dig selv, for alle andre eller blot for enkelte brugere. På modellens navn, som linker til modeloversigten, kan du se, om det aktive budget er låst for redigering.

Opret ny rolle

Du starter med at oprette en Rolle fra Roller under Globale Indstillinger. Giv rollen et passende navn og en passende beskrivelse i forhold til, hvem/ hvad rollen skal anvendes af/ til. Du angiver rettighederne på fanebladene Modeller, Konti, Dimensioner, Sider & funktioner samt Standardindstillinger.

Modeller
Her angiver du, hvilke af jeres eksisterende modeller, rollen skal have rettigheder til at kunne læse, redigere eller slette.

Konti

Her har du mulighed for – på hver eneste finanskonto – at give rollen rettigheder til at kunne læse eller redigere indholdet på kontoen. Hvis modellen er låst mod redigering, så følger naturligvis også en låsning af de enkelte konti.

Dimensioner

Her vælger du, hvilke af jeres afdelinger, bærere, formål og lignende rollen skal have adgang til at læse/redigere.

Sider og funktioner

Herunder finder du en liste med alle dashboards, rapporter, specifikationer, menupunkter og funktioner fra budget123. Det betyder, at du her kan redigere rettighederne f.eks. for en hel kontogruppe på en gang eller fjerne et helt område fra rollens menu i budget123.

Bemærk

Du skal fjerne brugerens læserettigheder til Brugere & rettigheder, hvis du på anden vis har begrænset rollen, da brugeren ellers vil kunne bruge rollen til at give sig selv adgang igen.

Standardindstillinger

Her angiver du, hvilken indstilling rollen som default skal tildeles, f.eks. hvis der oprettes en ny model, eller der oprettes en ny konto i regnskabsprogrammet.

Husk at gemme rollen og tildele den til den rette bruger.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.