Log ind fra faneblad i e-conomic

De fleste browsere har i juli, august og september 2020 forbedret deres sikkerhed for at undgå såkaldte Cross Site Request Forgery (CSRF)-angreb. Dette gør bl.a. at standardindstillingerne for anvendelse af såkaldte ”Cookies” på tværs af domæner ændres. For de interesserede er der mere om hvordan dette fungerer her: https://web.dev/samesite-cookies-explained/

Ovenstående har medført, at man ikke længere kan logge direkte ind i budget123 og report123 fra et ekstra faneblad i e-conomic. Fremover skal budget123 og report123 åbnes i en ny fane i browseren. For at få dette til at fungere, skal du have opdateret den url, der er angivet i e-conomic til at åbne det ekstra faneblad med budget123/report123.

URL til ekstra faneblad i e-conomic

Følg disse trin:

1) I e-conomic skal du navigere til de ekstra faneblade: Alle indstillinger >> Udvidelser >> Ekstra faneblade.

2) På fanebladet med budget123/report123, skal du angive din token fra budget123/report123.

3) Gem og klik nu på Fanebladet i toppen.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.