Mine visninger

 

Du kan selv designe dine egne visninger til brug på dashboards, rapporter, specifikationer og diagrammer, hvis standardvisningerne ikke opfylder dine behov.  Du kan altid redigere en visning, så prøv bare at vælge en masse til, som du efterfølgende kan vælge fra, når du har set resultatet.

Sådan opretter du en visning

Start med at give din visning et sigende navn, så du senere kan huske, hvad den indeholder. Sæt nu et flueben i de perioder, måneder, kvartaler, halvår og år, du ønsker af få vist. Mulighederne her er betinget af den aktive models periode og dit regnskabsårs start. Starter dit regnskabsår eksempelvis 1/3, vil kolonnen med 1. kvartal, være summen af marts, april og maj.

Vælg så, hvilke datatyper der skal med i Visningen; Budgettal, Realiserede tal, Afvigelse fra den aktive model og eventuelt et sammenligningsgrundlag fra en anden model.


Overordnede summer

Slutteligt kan du vælge at vise nogle overordnede summer.

Vis år til måned 
= Sum af tal fra første måned i modellen til senest afsluttede måned ifølge kalenderen.

Vis modelsum
= Sum af alle måneder i modellen (hele budgetperioden).

Periodesum
= Sum af tal fra første måned til angivne sluttidspunkt. Denne sum kan du også vælge at sammenligne med de realiserede værdier for samme periode, f.eks. fra året før. 

Flere af de summer du vælger at få vist, kan vise sig at være redundante. Sætter jeg f.eks. flueben ved månederne januar, februar og marts, vil en sum af måneder være det samme som et flueben i 1. Kvt.

Brug standardvisningerne

Vi anbefaler at du, hvis muligt, anvender standardvisningerne, da du meget hurtigt kan skifte periode og ikke behøver redigere Visningen hver måned.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.