Afvigelsesgrafik 

Hvis du anvender en Visning, hvori afvigelseskolonner er aktiveret, så kan du blandt Sidens-værktøjer finder Afvigelsesgrafik. Med den kan du aktivere en farve-visning, rød eller grøn, i forhold til om en afvigelse er god eller dårlig for virksomheden.

Sidens-værktøjer

Den grønne farve indikerer en positiv afvigelse, mens den røde farve indikerer en negativ afvigelse. Ikonet for afvigelsesgrafikken vil kun blive vist på sider, hvor man har vist en afvigelseskolonne. 

Eksempel på afvigelse

Når du vælger at få vist afvigelsesgrafikken, så bliver den vist på alle sider - specifikationer og rapporter, hvor afvigelser er tilgængelige. Det gælder for alle tre typer afvigelse (numerisk, procent og index), og for både drifts- og balancekonti.

Dashboardslinjer

Dashboardlinjer er som bekendt meget fleksible, og du kan som bruger selv bestemme indholdet af hver enkelt linje. Derfor kan budget123 ikke entydigt konkludere, om en afvigelse på linjen er god eller dårlig for virksomheden. Du kan derfor selv definere, hvordan en afvigelse på denne linje skal betragtes - som god (grøn) eller dårlig (rød) hvis den nummeriske afvigelse er over eller under 0. En nummerisk afvigelse på 0 vil altid blive betragtet som god (grøn).

Brugerdefineret afvigelse på dashboard

Klik på dashboardlinjens navn, for at se 'beregningen' og indstillingerne for linjen, og aktiver Afvigelsesgrafik. Vælg dernæst om Større eller Mindre er godt.

Se filmen

Kort introduktion til hvordan anvender afvigelsesgrafikken.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.