Kvantum

Kvantum er et nyt modul der kan tilkøbes hvis man bruger e-conomic. Ved tilkøb af kvantum, som blot er et andet ord for mængde, kan man budgettere med forskellige enheder. Det kunne bl.a. være timer, liter, kilo, stk, køer, korn osv. De bliver hentet fra e-conomic. 

Modulet er særligt smart og relevant for landbrugssektoren, men kan også sagtens benyttes i andre brancher. 

Sådan bruger du Kvantum

Når du har tilkøbt kvantum, kan du i dimensionsvælgeren se, hvilke kvantum-værdier der er hentet fra e-conomic. Herefter kan du vælge den eller de forskellige kvantum-typer du ønsker at budgettere med.

Du skal blot sætte flueben i den/de du vil budgettere med eller for at se, hvad der allerede er budgetteret med på netop denne/disse. 

Er der bogført i e-conomic med forskellige kvantum, kan du også rapportere med de realiseret tal. Dette gør du med samme fremgangsmetode som før, hvor du blot vælger den/de du gerne vil rapportere. 

 

 

.

Få overblik over dine forskellige kvantum typer. 

Kan du ikke finde en af dine kvantum i dimensionslisten, skal du gå ind i de Globale indstillinger. I menuen finder du "Kvantum" 

Når du klikker på "Kvantum" får du følgende side frem. Her skal du sikre dig, at der er sat flueben i den/de kvantum du mangler, eller generelt ønsker at se i dimensionvælgeren: 

 

På siden kan du også se, om der er realiseret værdier og/eller budgetteret værdier på den enkelte kvantumstype. 

Du kan desuden også styre, hvilken enhed styk prisen for den enkelte kvantumstype skal vises i. 

Vælg hvilken enhed din kvantum type pr. stk skal vises i

 

Diagrammer med kvantum 

Du kan også lave diagrammer ud fra kvantum. Dvs. du både kan se din mængde af et givent kvantum og/eller beløb i stedet for blot beløb som tidligere. Du vælge dette under "Viste værdier:"

Vælg hvilken værdi diagrammet skal vises i. Kvantum eller beløb

Et eksempel på et diagram, hvor der bruges kvantum, kan være, hvor du ser omsætingen i alt for en gise, samtidig med du ser antallet af grise. 

Et diagram hvor både beløb og kvantum er brugt

Læs mere om hvordan du opretter og redigerer diagrammer her.

Prioriteret kvantum for realiserede tal

Ved bogføring i e-conomic, er det muligt både at angive Enhed 1 og Enhed 2 på hver postering. Fx Omsætning på 200 t.kr., posteret med 50 stk. og 1.500 kg. I budget123 vil du kun kunne se tallene indgå i den ene af de to anvendte enheder, altså enten stk. eller kg. Systemet vil automatisk prioritere den af de to, som står øverst i Kvantum kartoteket, men det er muligt af omgøre. Ring blot til hotline +45 25 94 45 00 og henvis til denne side, så kan vi ændre prioriteringsrækkefølgen.

Der kan godt være lavet flere posteringer med forskellige Enheder i samme måned, og de vil i budget123 blive vist med respektive kvantum. Ovenstående drejer sig udelukkende om posteringer hvor 2 enheder er anvendt.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.