Version 5.9

Lidt grafik til hurtig aflæsning af om afvigelser er gode eller dårlige for virksomheden. Nemmere håndtering af Forecasts i Koncerner, og mulighed for at importere budgettal direkte til balancen fra .CSV


Forecast i Koncern

Hvis et eller flere af datterselskaberne i en koncern har klarmeldt Forecast, kan du nemt se forkel på perioder med rene regnsskabstal, perioder med blandede tal (hhv budget og realiseret) og igen perioder med rent budget. Det er således ikke nødvendigt, at alle virksomheder har udarbejdet et Forecast før du kan danne dig et overblik.

Hvis der er forskellige valuta i koncernen, anvender forecast modellerne automatisk de realiserede kurser, lagt ind under Indstilinger, for de realiserede perioder.

Samtidig "autoklarmeldes" forecastmodeller ved opdatering af regnskabstal, det skulle tidligere gøres manuelt.

 


Import at budget til status-konti

Vi har udviddet Import-modulet, så det nu er muligt at importere fra en .csv-fil til balance-konti, og til systemets rentekonti. Modulet fungerer som hidtil, der er blot kommet flere valgmuligheder.

Ved import af balance-tal til budgettet skal du være opmærksom på, om det er månedens ændring eller månedens beholdning du har stående i .csv-filen, og om du har primo-værdier med i filen.

 


Afvigelsesgrafik

Hvis du anvender en Visning, hvori der indgår en afvigelseskolonne, kan du øverst til højre finde ikonet Afvigelsesgrafik. Klik her for at få en grøn/rød-indikator som hurtigt fortæller dig om afvigelsen er god eller dårlig for virksomheden.

I forhold til dashboardlinjer, som ikke blot viser en konto eller en sumkonto, kan du selv vælge om afvigelsesgrafikken skal vises, og om en nummerisk afvigelse over eller lig med 0 er god eller dårlig.

Afvigelsesgrafikken kan også anvendes på %-afvigelser og Indeks, hvor den nummeriske afvigelse så vil determinere om grafikken skal være grøn eller rød.Login for admin

Hvis du er administrator for flere virksomheder i budget123, så kan nu meget hurtigt vælge hvilken af virksomhedens brugere du ønsker at logge ind som. Find licensen, hold musen over "Log ind som..." og vælg nu den bruger du skal hjælpe.

Hvis der kun er en bruger i licensen, eller det er en Intern licens, klikker du selvfølgelig bare på Log ind.

 

Rettelse af Termomenter-diagram

Nogle brugere har oplevet, at få en fejl på termometerdiagrammer. Fx hvis man havde budgetteret med et negativt resultat, og så havde realiseret et bedre, men stadig negativt resultat, så ville diagrammet ikke komme frem. Det er nu rettet.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.