Hvad er et likviditetsbudget?

Forstå, hvad et likviditetsbudget er, hvorfor du skal arbejde med likviditetsbudgetter, og hvordan du nemmest gør netop det.

Tilmeld nyhedsmail

Arbejd med likviditet i budget123

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er en oversigt over ind- og udbetalinger i din virksomhed, og et likviditetsbudget afklarer, om du måned for måned har penge til at betale de regninger, du forventer at modtage.

Et likviditetsbudget giver dig således et overblik over, hvornår din virksomhed har behov for likviditet, og hvornår den har likviditet i overskud.

Hvorfor skal jeg lægge likviditetsbudget?

Du skal lægge et likviditetsbudget, fordi der sjældent er et fast mønster for, hvornår indtægterne strømmer ind og udgifterne hober sig op. Ved at arbejde aktivt med likviditetsbudgetter kan du undgå perioder med manglende likviditet.

Hvis din likviditet ikke er tilstrækkeligt høj til, at du kan betale dine regninger, kan du fx øge din indtjening, skære i dine udgifter eller få forhøjet din kassekredit i banken.

Et likviditetsbudget viser således en betalingsforskydning af drifts- og balancebudgettets poster. Et likviditetsbudget indeholder derfor heller ikke afskrivninger og andre værdireguleringsposter som fx. lagerforskydninger/lagerreguleringer.

Eksempel

Forskellen på et likviditetsbudget og fx et driftsbudget er betalingsforskydningen og momseffekten.

Hvis der fx driftsmæssigt er budgetteret en omsætning på 100 t.kr i januar, der skal svares moms af beløbet, og kunden har 30 dages kredittid, viser driftbudgettet 100 t. kr. som indtægt i januar. Likviditetsbudgettet viser omvendt en indbetaling på 125 t. kr i februar, og en tilsvarende momsudbetaling i marts eller maj, afhængigt af om momsen afregnes månedsvist eller kvartalsvist.

Du kan se mere om, hvordan du kan lave likviditetsbudgetter med budget123.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.