Din værdi med version 5.2

Du får nu mulighed for at få en endnu mere detaljeret forståelse af dine økonomiske bevægelser med kontospecifikationer på balancekonti  

Ny udgave med kontospecifikationer

Kontospecifikationer på balancekonti

Kontospecifikationerne er til for at give det nødvendige indblik i, hvordan hver konto kan uddybes yderligere, og give et nuanceret billede af, hvad der påvirker den bestemte konto. Med version 5.2 bliver detaljeringsgraden og sporbarheden dermed øget, da kontospecifikationer nu også kan bruges på balancekonti. Det betyder altså, at overblikket bevares, men du får mulighed for at detaljere, så du kan få en dybere forståelse af, hvordan balancekonti påvirkes

Større detaljeringsgrad
Du kan oprette kontospecifikationer på balancekonti, hvilket giver dig mulighed for at nuancere budgettet på den enkelte balancekonto bedre. Endvidere kan du også se både ændringen og den akkulerede værdi for den enkelte balancekonto. Der gør det langt lettere at afvikle primokreditorer, deitorer og moms - specielt i forecastmodeller - da du på samme skærmbillede kan se den saldo, der skal afvikles.

Udspecificer dimensioner på balancekonti
Hvis du anvender dimensioner kan du nu udspecificere dimensioner på balancekonti, og dermed se fx på hvilken afdeling en given afskrivning er budgetteret og realiseret.

Sporbarhed af systemberegninger
Alle de balancekonti der påvirkes af systemberegninger får nu automatisk en kontospecifikation. Fx kan man nu let se hvilken driftskonto der er sat til at værdiregulere på den enklete balancekonto, ligesom man kan se, kontospecifikationer for alle systemkonti fra de "Globale indstillinger". De systemindstillinger der bevirker, at der oprettes en automatisk kontospecifikation er: investeringer, lån/afdrag, afskrivninger, moms, debitorer, kreditorer, års overførte resultat og kassekredit ten/driftskontoen.

Overskuelig kontinualitet

Du får altså nu mulighed for overskueligt at kunne arbejde med dimensioner, se hvilke konti, at du kan arbejde med, og hvor det er påvirkninger fra andre dele af programmet. Skulle du have behov for at få forkortelser og symboler uddybet, finder du mere information i Manualen

Kontospecifikationer for balancekonti

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.