Din værdi med version 4.3

Du får nye smarte standardvisninger og en optimeret brugerflade at håndtere dem i med denne opgradering. Desuden introducerer den sidehoved og -fod på Excel- og pdf-filer og muligheden for at eksportere flere dimensionsværdier på en gang.

Opdatering af standarddiagrammer ved oprettelse af nye budgetter pba. basisindstillinger. - See more at: http://budget123.dk/virksomhed/produkt/udvikling.aspx#sthash.cpyEBSs8.dpuf
Opdatering af standarddiagrammer ved oprettelse af nye budgetter pba. basisindstillinger. - See more at: http://budget123.dk/virksomhed/produkt/udvikling.aspx#sthash.cpyEBSs8.dpuf
Opdatering af standarddiagrammer ved oprettelse af nye budgetter pba. basisindstillinger. - See more at: http://budget123.dk/virksomhed/produkt/udvikling.aspx#sthash.cpyEBSs8.dpuf
Opdatering af standarddiagrammer ved oprettelse af nye budgetter pba. basisindstillinger. - See more at: http://budget123.dk/virksomhed/produkt/udvikling.aspx#sthash.cpyEBSs8.dpuf
Opdatering af standarddiagrammer ved oprettelse af nye budgetter pba. basisindstillinger. - See more at: http://budget123.dk/virksomhed/produkt/udvikling.aspx#sthash.cpyEBSs8.dpuf
Ny udvikling

Tilpas visningen, hvor du står

Det er slut med at skulle omkring siden Visninger for at tilføje eller fjerne kolonner i dine tabeller.
Du har nemlig fået et ikon, der gør underværker. Det ligger umiddelbart til venstre for visningsvælgeren.

Tabellen og diagrammer reagerer prompte

Et klik på plusset åbner et panel med dine visningsmuligheder, og tilbage er der kun at sætte og fjerne flueben, indtil visningen – og dermed tabellen/diagrammet – giver dig den viden, du søger. For hvert flueben genindlæser budget123 siden, og ændringen viser sig øjeblikkeligt i form af flere eller færre kolonner i tabellen eller datapunkter i diagrammet.

Rediger visninger

Du kan fx tilføje sidste års tal og sætte afvigelsen til nummerisk eller %-vis.

Vælger du "Mine visninger" i den første drop down-liste, vil du få et link til redigeringssiden i det nye panel.

Det kan ikke gå galt

Som noget nyt kan du fjerne selve måneden/kvartalet og dermed nøjes med at vise år til dato eller totaler. Prøv dig frem... du kan faktisk ikke rigtigt ødelægge noget :-)

Ny smart diagramvisning

Vi har lavet en diagramvisning, der forstår at stoppe, mens legen er god. Navnet er helt enkelt "Diagram", og tricket er, at den stopper den realiserede serie ved udgangen af den måned eller det kvartal, du har valgt at rapportere.

Dataserierne "Budget" og "Realiseret sidste år" fortsætter selvfølgelig ufortrødent, og giver dig pejlemærker for den nærmeste fremtid.

Ny diagramvisning

Skift måned direkte på dashboardet

Den nye Diagram-visning giver dig også mulighed for at skrue på tiden direkte på diagram-dashboardet. Se vælgeren lige under sidens titel på skræmbilledet ovenfor, hvor den er sat til september. Hvis du rapporterer på kvartaler, skal du vælge den sidste måned i det kvartal, du afrapporterer, fx september for 3. kvartal.

Men bemærk!

Visningsvælgeren på dashboardet kaldes først frem i det øjeblik, du anvender en standardvisning på et af dine diagrammer. Det kunne fx være Måned eller den nye Diagram-visning. Du vælger eller ændrer visning, når du opretter eller redigerer et diagram.

"Realiseret" er opdateret

Standardvisningen "Realiseret" har set den nye diagramvisning over skuldrene, så nu stopper den også med den valgte måned i stedet for konsekvent at vise samtlige. Og det slutter ikke med det, for du kan oven i købet sammenligne med realiserede tal fra sidste år og få vist diverse afvigelser.

Nye visninger, bl.a. til budgetopfølgning

Diagramvisningen er ikke eneste nye dreng i klassen. Vi har udviklet yderligere to standardvisninger, som vi kalder hhv. "Måneder" og "Kvartaler".

Standardvisningerne Måneder og Kvartaler

Måneder er nært beslægtet med visningen Måned, som du allerede kender, men skiller sig ud på disse punkter:

  1. Måneder kan vise alle måneder op til år til dato for datatyperne Realiseret, Budget og Realiseret sidste år. Og på den anden side af år til dato kan den vise budget-data.

  2. Måneder kan vise budgettet for indeværende år sammenlignet med de realiserede tal fra sidste år. Brug det i budgetprocessen, hvor det kan være rart at læne sig op ad sidste års tal.

Kvartaler supplerer Kvartal på samme måned som Måneder supplerer Måned.

Skjul visninger, du ikke bruger

Listen af er standardvisninger har vokset sig lang, så vi har givet dig muligheden for at tynde ud i den. Du vælger nemt og hurtigt standardvisninger til og fra med flueben i kolonnen Vis i liste på siden Visninger.

Vis i liste

Læs mere om Visninger i vores online manual.

Hold styr på dine Excel- og pdf-eksporter

Diverse Excel-ark og pdf-filer ligner hinanden til forvekslíng, så det er en god idé at bruge sidehoved og -fod til at markere, hvad der er hvad.

Med siden Indstillinger til eksport er problemet løst. Gå på Modeloversigt » Eksport » Indstillinger til eksport" og definer indholdet i sidehoved og sidefod, når du eksporterer til Excel og pdf. Dine muligheder er:

  • Modelnavnet (så ved du, hvilken budgetmodel du eksporterer/ printer)
  • Side x af y
  • Virksomhedsnavnet (praktisk, hvis du har flere virksomheder)
  • Dags dato
  • Blank

Venstre, højre eller midtfor?

Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge informationerne skal stå:

Indstillinger til eksport

En fane for hver dimension

Du, som budgetterer på dimensioner, kan markere, at du ønsker en ny fane for hver valgt dimensionsværdi – fx en fane for 10 forskellige afdelinger.

Men husk, at loftet for faner i en Excel-fil er 35, så har du valgt 10 afdelinger, kan du højst vælge tre sider til eksporten. Vælg funktionen til og fra på Eksporter til Excel-siden.

En fane for hver dimension

Nye standarddiagrammer

Nye modeller, der er oprettet på baggrund af basisindstillinger, er født med autogenererede diagrammer og nøgletal. Det har hele tiden været tilfældet, men nu har vi opdateret disse.

Se udfaldet ved at oprette en ny model på baggrund af basisindstillingerne.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.