Din værdi med version 4.1


Klar til budget 2015? Deltag i brush up-seminar,
og kom på toppen af dit spil – og af alle de nye funktioner.

Vælg by og meld dig til nu

Version 4.1 er ude nu

Fart over feltet

Vi har forbedret hastighed og performance markant på flere fronter:

Gem hurtigt og fortsæt, hvor du slap

En ny tilgang til måden budget123 gemmer tal fra tabeller på, betyder, at operationen vil være markant hurtigere, og at den ikke automatisk vil sende dig til sidens top, som den fx har gjort på forudsætningsbalancen. Det sparer dig for at skulle scrolle ned for at genoptage arbejdet.

Bedre performance på dashboards og i tabeller

Vi har implementeret en ny måde at beregne nøgletal/ dashboards, som gør, at hastigheden er markant forbedret hvis du har mange dashboards og/eller mange dashboard-linjer.

Vi har endvidere fået øget hastighed ved indlæsning af sider med tabeller. Især tunge drenge som store specifikationer, forudsætningsbalancen, balancen og saldobalancen, vil blive hentet hurtigere.

Tilpassede print

Når du eksporterer fx din driftsrapport og et dashboard til Excel (eller til en PDF-fil), kan du selv bestemme, hvordan papirretningen skal være. Valget træffer du på Sideindstillinger, som du finder under Globale indstillinger i øverste højre hjørne.

Sådan vælger du papirretning på dine udskrifter

Vælg "liggende" eller "stående" i drop down-listen, alt efter hvilken retning, der giver dig den bedste udnyttelse af papiret. Du kan enten vælge samme sideretning for alle på én gang, eller du kan veksle fx mellem stående rapporter og liggende dashboards.

Sideindstillinger

Se afsnittet Enheder og Valuta herunder for at lære, hvordan du arbejder med enheder (kolonnen yderst til højre), og hvordan du  ændrer antal decimaler i den valgte enhed.

Se dit budget i pund eller dollars

Sådan finder du Enheder og Valuta

Din indgang til siden Enheder og Valuta går gennem tandhjulene i øverste højre hjørne – det vi kalder dine globale indstillinger. Desuden linker vi hertil fra siden Indstil enheder, som du rammer, hvis du klikker på enhedsangivelsen under sidens værktøjer. 

Pund og dollars er kommet til

For nu at begynde med valutaerne, har du fået to nye pakker, da vi har suppleret kroner og euro med pund og dollars. De nye valutaer kan du også selv kurssætte, så du styrer beregningsgrundlaget, når du skifter alle budget- og regnskabstal fra en valuta til en anden.

Enheder og Valuta

Sådan indstiller du antal decimaler

Umiddelbart under valutaerne har du en liste med tilgængelige enheder.

Kolonnen "Antal decimaler" styrer, hvor mange decimaler du vil se efter komma: én, to eller slet ingen.  

Sådan skjuler du enheder, du aldrig bruger

Kolonnen "Vis enhed i lister" er en filtreringsmulighed, der tillader dig at skjule de enheder, du alligevel aldrig bruger. Hvis du fx sætter flueben ud for "Mio. Kr." vil denne mulighed ikke figurere i drop down-listen, når du vælger enhed til dine dashboardlinjer eller formler.

Brug funktionen til at tynde ud i dine muligheder, så du hurtigere finder, hvad du søger.

Momsafregning i Sverige og Norge

Hvis du har en virksomhed i Norge eller Sverige, kan du nu afregne moms efter deres regler og satser.

Giv os besked, hvis din virksomhed afregner moms i Sverige eller i Norge.

Integration til C5 2014

Vi har opgraderet vores C5-integration, så budget123 nu er kompatibel med C5 2014.

Hvis du opgraderer din C5 til den nyeste, kan du således fortsætte med budget123.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.