Dynamic 365 Business Central

Integration via oDataV4-webservices.

Øvrige vejledninger

Generelt

Vælg om der skal anvendes "basic" eller "OAuth2.0" authentication. Dynamics Business Central 365 hosted ved Microsoft kræver OAuth2.0.

budget123 henter data fra Business Central via 3 ODataV4-webservices, der udstiller data som følger:

Kontoplan /Kontoplan?$select=No, Name, Income_Balance, Account_Type, Totaling, VAT_Bus_Posting_Group, VAT_Prod_Posting_Group
Finansposter /G_LEntries?$select=Entry_No, Posting_Date, G_L_Account_No, Amount, Source_Code, Dimension_Set_ID
Dimensioner /DimensionSetEntries?$select=Dimension_Set_ID, Dimension_Code, Dimension_Value_Code, Dimension_Value_ID, Dimension_Name, Dimension_Value_Name

Vi skal dermed gerne have 3 URL’er

Der skal være åben for IP-numrene 89.239.202.43 og 91.215.163.67

OAuth2.0 authentication

Integration via "kundens App”

  1. I kundens Azure Active Directory under “App Registration” opret en App
  2. Under den oprettede App, under ”Certificates & secrets” opret en client Secret og gem "Value" med det samme, da den ikke vises igen.
  3. Under den oprettede App, under ”Api Permissions” tilføj rettigheder til: ”Dynamics 365 Business Central” -> ”Application permissions” -> [API.ReadWrite.All, app_access, Automation.ReadWrite.All]
  4. Inde i BC skal der gives rettigheder til App’en (Azure Active Directory Applications/Microsoft Entra-programmer: Opret en ny entry, hvor Client ID fra den applikation der forsøger at forbinde til BC angives)

budget123 skal have:

  • App Client Id (Guid)
  • Tenant Id (Guid)
  • Environment (typisk er det “production”)
  • Client secret Value fra step 2 (denne kan kun ses under oprettelsen)

 

Basic authentication

budget123 skal have et brugernavn og en adgangskode/webtjeneste-nøgle til at logge på de omtalte webservices.

 

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.