Version 5.5.1, 5.6 og 5.6.1

Versionerne byder på 1) Ny connect metode til e-conomic for virksomheder og administratorer, 2) Oprettelse af dashboards og diagrammer i budget123+, 3) Fleksible diagramstørrelser, og 4) Fiks til beregning af avancerede KPI'er på 2., 3. og 4. kvatal.

Version 5.6.1 - April 2018

Hold musen over et af dine diagrammer på et dashboard, og du kan nu trække i markeringerne i kanten af diagrammet. Du kan gøre diagrammet bredere, højere eller bare større, for bedre at præsentere tallene. Alle diagrammerne på den aktuelle side vil nu få samme størrelse. Samtidig har vi optimeret på hastigheden på dine dashboards, så diagrammer og tabeller vises hurtigere.

I forlængelse af version 5.5.1, hvor connect-metoden for e-conomic blev ændret for virksomheder, så er vi nu også klar med samme øvelse for Administratorer og Koncerner (altså dig der kan vælge imellem flere virksomheder i e-conomic). 

Anvendelsen af kvartals-visninger har tidligere haft sine begrænsninger, hvis man arbejdede med dashboardlinjer hvori der indgik division i udregningen. Det understøttes nu, både i forhold til visningen Kvartal og Kvartaler.

Version 5.6 - Februar 2018

Vi arbejder hen imod, at koncernlicenser har de samme rapporteringsmuligheder som virksomhedslicenser. Derfor er det nu blevet muligt at oprette diagrammer i koncernen. Diagrammer der enten viser udviklingen på koncernniveau eller følger helt specifikke konti i datterselskaberne.

Samtidig er det også blevet muligt at oprette flere dashboards i en koncern, og med version 5.7 bliver det muligt at designe dine helt egne specialrapporter.

Version 5.5.1 - December 2017

For at øge sikkerheden og driftsstabiliteten, i relation til system integrationer, har e-conomic valgt at ændre metoden for, programmer som budget123 og report123 skal hente og bringe data.

Det betød en del tekniske tilretninger for os, men vi har bestræbt os på, at du som bruger intet skulle mærke til denne overgang. Over en periode på 3 mdr. konverterede vi automatisk integrationen til e-conomic, første gang du bad budget123 eller report123 om at hente regnskabstal fra e-conomic.

I forbindelse med frigivelsen af denne nye connect-metode, blev e-conomic Market også lanceret, hvilket betyder at man nu direkte fra regnskabssystemet kan oprette en licens ved os. I første omgang var dette kun tilgængeligt for brugere med egen e-conomic licens, men i april 2018 blev dette også gældende for Administratorer i e-conomic, og vi fulgte med med version 5.6.1

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.