Din værdi med version 4.4

Nu kan du binde dashboardlinjer til en eller flere dimensionsværdier
– det skaber værdi for dig i form af et sammenligningsgrundlag at handle ud fra.

Udvikling

Sammenlign og se, hvor din indtjening ligger

Vi har gjort det nemt for dig at overskue, hvordan din virksomhed performer i sine enkelte dele. Du, som bogfører på dimensioner, kan nemlig rapportere på tværs af bl.a. afdelinger og dermed se, hvordan to eller flere afdelinger præsterer.

Det giver fx. svar på altid aktuelle spørgsmål som: 'Hvor ligger min indtjening?' og 'Hvor har jeg brug for at stramme op?'

Sådan sammenligner du fx afdelinger eller formål

Sammenligningsopgaven løfter du på et dashboard, og rent teknisk fungerer det sådan, at du opretter en dashboardlinje for hver af de afdelinger, du vil sammenligne, og så binder du linjerne til deres respektive dimensionsværdier.

Sammenlign dimensioner

Dette gør du under oprettelsen af dashboardlinjen ved helt enkelt ved at pege den relevante dimensionsværdi ud i en drop down-liste. På den måde kan du rapportere (og dermed sammenligne) nøgletal fra forskellige afdelinger på samme dashboard.

Rediger dashboardlinje

Lav beregninger på dimensionsværdier

Når du først har bundet dashboardlinjer til forskellige dimensioner, er der åbnet op for at lave beregninger ud fra dem. Fx kan du præsentere dine afdelingers respektive omsætninger i separate linjer, mens omkostningerne figurerer som en sum for hele virksomheden.

En anden mulighed er, at du i dashboardlinjen beregner en afdelings andel i omsætningen og efterfølgende bruger denne til at fordele omkostninger afdelingerne imellem.

Beregn andel af omsætning

Bundne dashboardlinjer er uafhængige

At en dashboardlinje er bunden betyder således, at den fungerer uafhængigt af de valg, du træffer, i dimensionsvælgeren øverst på dashboardet, og du har mulighed for at binde en dashboardlinje til en eller flere dimensioner.

Giver mulighed for at sammenligne forskellige dimensioner og dimensionsværdier - fx sammenligning mellem 2 afdelinger. - See more at: http://budget123.dk/virksomhed/produkt/udvikling.aspx#sthash.cdUHkzvd.dpuf

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.