Din værdi af version 3.7

Se de nye funktioner i budget123,
og lær at bringe dem i spil

Gå til versionsoversigten

Ny funktionalitet

 

Hent hele budgetter ind i budget123

Hvis du lige er startet op med budget123, kan det være, at du allerede har et budget liggende, som fx er produceret i Excel. Med vores nye importfunktion kan du hente det ind i budget123 og fortsætte arbejdet, hvor du - eller din revisor - slap.

Det samme gør sig gældende, hvis du har komplekse beregninger for en del af budgettet - fx for løn. budget123 kan indlæse resultaterne af dine beregninger for løn.

Selve importen går gennem en såkaldt semikolon-separeret fil. Som navnet antyder, er det en filtype med data, der er adskilt med semikolon. Det smarte ved sådanne filer er, at regneark kan læse dem, separere posterne og sætte dem fornuftigt op.

Læs mere i manualen

Knyt kommentarer til dine ledelsesrapporter

Udvalgte nøgletal og diagrammer, der anskueliggør dem, er dine virkemidler, når du skræddersyr ledelsesrapporter til interessenter i og uden for din virksomhed.

Og dem kommer du rigtig langt med, men der kan være afvigelser, du gerne vil knytte et par ord til. Noget, rapportens modtager skal være særligt opmærksom på, noget der undrer - noget, der af den ene eller den anden årsag ikke kan stå alene.

Derfor har vi sat et kommentarfelt på din ledelsesrapport. Brug det til lige det, du gerne vil have frem.

Kommentér dine ledelsesrapporter

Et mere brugervenligt administrationsmodul

Vi har gjort det endnu lettere for dig, som er administrator i budget123, at betjene dine virksomhedskunder.

For at tage et par eksempler har vi skruet på formatet, så vi udnytter den fulde bredde. Det gør, at tabellerne står tydeligere for dig og har endnu mere informativt indhold.

Vi har også sat forklaringstekster på bl.a. licenstyper, så du aldrig er i tvivl om, hvilken type licens du opretter, og hvordan den afregnes.

Gå til manual

Redesign af opdater budgettal

Vi har givet siden Opdatér budgettal en overhaling, så det tydeligt fremgår, hvilke modeller du henter data fra (se skærmbilledet herunder).

Samtidig har vi givet dig mulighed for at vælge, om din opdatering skal medtage kontospecifikationslinjer og hvis ja, om disse skal indeholde værdier. Bemærk, at systemet automatisk giver dig så opdateret materiale som muligt. I eksemplet herunder er der bogført til og med juni 2013, så for juli har budget123 hentet realiserede tal fra juli 2012.

Opdater budgettal

 

Grafer går ikke længere i nul

Hidtil har det været sådan, at grafer over regnskabstal automatisk gik i nul, når der ikke var flere bogførte tal at hente i regnskabssystemet.

Nu stopper grafen blot, hvor den er nået til, når der ikke er flere regnskabstal.

Grafer

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.