Version 3.6

Her på siden kan du danne dig et overblik over, hvilke funktioner du får med version 3.6, og hvordan du bedst bringer dem i spil.

Gå til versionsoversigten

Kommende version

kommende funktionalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et mere smidigt budget123 med version 3.6

Med version 3.6 får du et mere smidigt budget123, som bl.a. gør det nemt for dig at arbejde med kvartalsrapportering og at trække sidste års realiserede tal ind i din månedsvisning. Vi introducerer følgende ny funktionalitet:

nyt og smart

Vi har gjort nøgletalsoversigten hurtigere, og sorteringen af nøgletal har vi ikke alene sat op i tempo, vi har også gjort den smartere og mere fleksibel. Hvor du før kun kunne flytte et nøgletal en plads ad gangen, kan du nu trække og slippe et nøgletal til den ønskede placering i en gruppe. Nu har du også mulighed for at sortere grupperne på rapporterne, og du opretter let nye nøgletal i den relevante gruppe.

nyt og smart

Vi har udvidet mulighederne for månedsvisningen, så du nu kan sammenligne med sidste års realiserede tal, få plads til flere afvigelser og se, hvor meget af budgettet, der er brugt (enten nummerisk eller som en andel). Du kan ændre dine instillinger for bl.a. månedsvisningen under "Kartotek >> Visningsoversigt."

nyt og smart

Vi har lavet en standardvisning for kvartalsrapportering, som gør, at det nu er ligeså simpelt at rapportere på kvartaler som på måneder. Du laver nemt kvartalsvise sammenligninger for realiserede tal og budgettal i år, ligesom du nemt sammenligner med realiserede tal sidste år.

Det er simpelt at skifte mellem kvartalerne, og dine sammenligninger med sidste års tal går både på kvartalet, år-til-dato og år.

kvartalsvisning

nyt og smart

Vi har gjort diagrammernes serieforklaringer mere enkle, så dit overblik bliver bedre (se det blå og grønne symbol under diagrammet, som simpelt forklarer de farver, der er tildelt dataserierne). Desuden har vi opdateret one-pageren, så den passer bedre til A4-formatet, når den printes, ligesom man kan redigere diagrammet direkte fra rapporten.

Forenklet seriediagram

nyt og smart

Vi har kategoriseret tabellernes kolonner, så du nemt identificerer, hvad der er måned, ÅTD og summer. Læg mærke til de brede mellemrum mellem kolonnerne. Endvidere er bredden på siden udvidet, hvis du anvender det blå layout (se under din brugers indstilling). Den nye bredde er optimeret til at kunne vise en månedsrapport med en sammenligning til sidste års tal.

Kategoriseret tabel

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.